HR/PersonalistikaManažmentPrávo a legislatívaZmluvy, vzory a tlačivá xa Publikované 10. februára 2021 zobraziť celý profil

Národný inšpektorát práce vydal stanovisko, kde upozornil podnikateľov a zamestnávateľov o výkone kontrol. Tie budú zamerané na overovanie a hlavne dodržiavanie práva zamestnancov na prácu z domu. Interná smernica na HOME OFFICE by mala upravovať tieto podmienky.

Inšpekcie práce sa zamerajú predovšetkým na dohľad nad plnením povinností zamestnávateľov podľa zákona o BOZP, s dôrazom na prehodnocovanie aktuálnych rizík a prijatie adekvátnych opatrení na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na pracovisku,“ vysvetlil Kerekeš.

Interná smernica na HOME OFFICE – chceme pomôcť podnikateľom

Nakoľko je platné nariadenie (Vyhláška) a odporúčania na zavedenie a upravenie internej smernice vo firmách – mnoho podnikateľov či zamestnávateľov však netuší, ako to má v praxi fungovať. Ako sa majú chrániť oni, ako majú chrániť svojich zamestnancov. A čo majú mať a preukázať v prípade kontrol.

JUDr. Katarína Kročková a Martina Javůrková, MBA (dimensions.sk) sa rozhodli pomôcť a pre podnikateľov vyvorili pomôcku, ktorú si môžu bezplatne stiahnuť a vyplniť podľa svojich potrieb.

Každý zamestnávateľ je špecifický, vzhľadom na povahu a charakter práce zamestnancov. Odporúčam nájsť relevantné dôvody, pre ktoré by nemali zamestnanci pracovať formou home-office. Zamestnávateľ by mal vychádzať zo svojich platných vnútropodnikových smerníc ako napríklad pracovný poriadok s prihliadnutím na aktuálnu legislatívu BOZP a ochranu osobných údajov,“ uvádza JUDr. Katarína Kročková zo KROČKA & PARTNERS s.r.o.

Článok pokračuje pod reklamou

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa rozhodli podnikateľom – zamestnávateľom pomôcť. Vytvorili sme pomôcku – VZOR – ktorý si už podnikateľ musí individuálne prispôsobiť svojím vlastným potrebám. V pomôcke je uvedený „komentár“, ktorý usmerní pri jeho vypĺňaní,“ pokračuje Kročková. V prípade stredných a väčších firiem, kde je proces zložitejší, sa zamestnávatelia môžu na nás obrátiť cez stránku krockapartners.sk a pomôžeme im s vypracovaním na mieru.

Vyjadrenie Národného inšpektorátu práce k téme „všeobecný VZOR“

Inšpekcia práce nemá kompetenciu vydávať záväzné stanoviská k interným dokumentom zamestnávateľa ani nemôže odsúhlasovať všeobecný vzor internej normy na nariadenie home office pre zamestnancov,“ uvádza inšpektorát práce vo svojom stanovisku pre Podnikatelskecentrum.sk k téme „všeobecného / jednotného vzoru pre firmy“.

Každý zamestnávateľ musí prehodnotiť nevyhnutnosť prítomnosti zamestnanca na pracovisku a nariadiť mu výkon práce z domácnosti počas platnosti opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a to vzhľadom na to, či druh práce konkrétneho zamestnanca mu umožňuje (aspoň z časti) výkon práce z domácnosti.

Taktiež odmietnuť právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti môže iba na základe zákonom predvídaných dôvodov, pre ktoré je nevyhnutná prítomnosť zamestnanca na pracovisku. Tieto dôvody musia spočívať v samotnej prevádzke podniku a musia byť natoľko závažné, že legitimizujú nutnosť výkonu práce zamestnanca z pracoviska. Tieto dôvody musí zamestnávateľ vedieť pri kontrole preukázať.

Súbor na stiahnutie: Interná smernica na HOME OFFICE (VZOR)