Pracovné právoPrávna poradňaPrávo a legislatívaZmluvy, vzory a tlačivá xa Publikované 24. februára 2023 zobraziť celý profil

Už len pár dní vás delí od exkluzívneho školenia, kde dostanete množstvo podkladov a vzorov použiteľných ihneď do podnikania. Na školení budú vysvetlené správne postupy a poskytnuté vzory ako správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody, požiadať o finančnú podporu, mať základnú povinnú dokumentáciu a pod. tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

Celodenné školenie s odborníkom, ktorý v minulosti pôsobil na inšpektoráte práce vás prevedie povinnosťami a postupmi, ktoré sú pre zamestnávateľa nevyhnutné a to bez ohľadu či zamestnávate jedného zamestnanca alebo tisíc zamestnancov. V rámci školenia sa prejde postupmi, s ktorými sa zamestnávatelia najčastejšie stretávajú v pracovných vzťahoch so zamestnancami so zameraním na aktuálnu právnu úpravu a prax.


Nevyhnutná dokumentácia potrebná pre pracovnoprávne vzťahy je ku kurzu ZADARMO. V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak sa online prenosu nezúčastníte v celom rozsahu, školenie si možno neskôr pozrieť zo záznamu.

Aktualizované vzory, ktoré dostanete ku školeniu zadarmo:

Pracovná zmluva v zmysle novelizovaného Zákonníka práce
Dohoda o pracovnej činnosti v zmysle novelizovaného Zákonníka práce
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Dohoda o spôsobe náhrady škody
Dohoda o zrážkach zo mzdy
Dohoda o zmene pracovných podmienok
Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny
Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa
Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene
Výpoveď
Potvrdenie o prevzatí vecí na výkon pracovnej činnosti
Vzor vyjadrenia pri štátnych kontrolách (inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov)
GDPR dokumentácia
Smernica o cestovných náhradách
Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby
Vnútorný predpis o monitorovaní zamestnancov
Kurzarbeit – Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom/zástupcami zamestnancov

Termín a prihlasovanie

09.03.2023, Online (09:00 hod. – 15:00 hod.)