koronavírus COVID-19

1. marca 2022

Kurzarbeit od dnešného dňa aj na Slovensku

Po skúsenostiach s poskytovaním finančných príspevkov pre zamestnávateľov a následne pre zamestnancov prostredníctvom projektu Prvá pomoc, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) identifikovalo potrebu trvalého nástroja ochrany pracovných miest a preto dva roky intenzívne pracovalo na vytvorení zákonného systému pomoci pre udržanie zamestnanosti v čase krízy. Prvé žiadosti o mesiac Zákon o …

Kurzarbeit od dnešného dňa aj na Slovensku Čítajte viac »

1. marca 2022

O covide sa už pomaly prestáva hovoriť. Hygiena pre prevádzky uvoľnila opatrenia

Covid stráca na sile a je zatlačený do úzadia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) Vyhláškou č. 25 ÚVZ SR uvoľnil pre prevádzky opatrenia, ktorými posledné mesiace obmedzoval činnosť a existenciu podnikov. Aj napriek celkovým uvoľneným opatreniam, prevádzky musia dodržiavať nasledovné zásady: – vstup a pobyt v priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom s prekrytými …

O covide sa už pomaly prestáva hovoriť. Hygiena pre prevádzky uvoľnila opatrenia Čítajte viac »

18. februára 2022

Podnikatelia, o dotáciu na nájomné bude možné požiadať do konca apríla

Ak vaše prevádzky boli počas 3. vlny pandémie povinne zatvorené, môžete požiadať Ministerstvo hospodárstva SR o dotáciu na nájomné do konca apríla. Zatiaľ 5000 žiadostí Presné podmienky, za ktorých je možné podať žiadosť sú zverejnené na https://najmy.mhsr.sk. Na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva budú priebežne aktualizované aj obdobia sťaženého užívania. Ministerstvo hospodárstva počas 3. vlny vybavilo …

Podnikatelia, o dotáciu na nájomné bude možné požiadať do konca apríla Čítajte viac »

16. februára 2022

Hotely a penzióny môžu fungovať v režime OTP

Režim ubytovania sa nariadením hygienikov mierne uvoľnil. Doposiaľ mohli hotelieri ubytovať záujemcov iba v režime OP+. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal ďalšiu vyhlášku, ktorá tentoraz upravuje vstup hostí do ubytovacích zariadení. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/2022 (zo dňa 11.2.2022) bola upravená v § 2 ods. 2 písm. v). OTP režim OTP režim tak už …

Hotely a penzióny môžu fungovať v režime OTP Čítajte viac »

14. februára 2022

Ministerstvo dopravy ponúka cestovnému ruchu ďalšiu pomoc

Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozšírilo oprávnené obdobia v rámci svojich oboch schém na pomoc cestovnému ruchu a gastru. V prípade minimálnej schémy pomoci „de minimis“ ide o december 2021. Veľkú schému štátnej pomoci rozšírilo ministerstvo o obdobie september až december 2021. Podmienky pre žiadateľov ostávajú rovnaké. V rámci schémy „de minimis“ je limit na …

Ministerstvo dopravy ponúka cestovnému ruchu ďalšiu pomoc Čítajte viac »

2. februára 2022

Ministerstvo financií predĺžilo podnikateľom možnosť získať zvýhodnené úvery

Ministerstvo financií SR predĺžilo termín, dokedy môžu podnikatelia požiadať o zvýhodnené úvery. Pri splnení podmienok sú úvery dokonca s úrokom 0%. Pomoc pre malé a stredné podniky poskytuje Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB). Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 do konca júna 2022 Vďaka predĺženiu lehoty SZRB aj naďalej prijíma žiadosti o „anti-korona“ prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020. Ministerstvo financií umožnilo predĺžiť daný termín podávania …

Ministerstvo financií predĺžilo podnikateľom možnosť získať zvýhodnené úvery Čítajte viac »

25. januára 2022

Štát nestíha vyčerpaným podnikateľom vyplácať ,,koronadotácie“

Od začiatku pandémie maloobchod tvrdí, že dotácie zo strany štátu sú nedostačujúce a prakticky nepokrývajú ich vlastné fixné náklady. Navyše však štát nestíha načas plniť svoje záväzky a meškajúce dotácie spôsobujú obrovský tlak na financie na strane dotknutých podnikateľov. Penále a exekúcie za omeškania „Aktuálne mnohí maloobchodníci alebo podnikatelia v gastre nemajú vyplatené podpory na zamestnancov, na nájomné, …

Štát nestíha vyčerpaným podnikateľom vyplácať ,,koronadotácie“ Čítajte viac »

19. januára 2022

Od dnes sa opäť menia pravidlá, aj s dosahom na prevádzky

19.1.2022 vstúpili do platnosti nové pravidlá, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ), opäť formou vyhlášok. Zmien je opäť mnoho, zorientovať sa v nich vyžaduje veľa času. Pribudol nový režim ÚVZ aj naďalej rozdeľuje ľudí do rôznych režimov. Režim základ (Z) predstavujú osoby bez ohľadu na imunitný status. Ďalšie režimy: T – osoby testované, …

Od dnes sa opäť menia pravidlá, aj s dosahom na prevádzky Čítajte viac »

19. januára 2022

Na dotácie nájomného mnohí v maloobchode nedosiahnu

Prísne nastavené podmienky schémy na preplácanie nájomného kritizujú podnikatelia, ktorých prevádzky museli byť povinne zatvorené počas uplynulých týždňov. Ministerstvo hospodárstva totiž nechce upraviť termíny a nereaguje ani na nami zaslané pripomienky, ktoré by pomohli čerpaniu tejto pomoci.  Mnohí sa k pomoci nedostanú „Dotácia na nájomné má aktuálne nastavené úplne nezmyselné podmienky, ktoré vyradia mnohých podnikateľov a znemožnia …

Na dotácie nájomného mnohí v maloobchode nedosiahnu Čítajte viac »