Cestovný ruchDopravaEkonomikaFinancieFinancie na podnikanieGastronómia a hotelierstvoKontrolyKoronavírus COVID-19Obchod a službyObchodné právoPodnikaniePodnikateľský plánPotravinárstvoPracovné právoPrávna poradňaPrávo a legislatívaSlovenskoZmeny v legislatíve xa Publikované 19. januára 2022 zobraziť celý profil

19.1.2022 vstúpili do platnosti nové pravidlá, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ), opäť formou vyhlášok. Zmien je opäť mnoho, zorientovať sa v nich vyžaduje veľa času.

Pribudol nový režim

ÚVZ aj naďalej rozdeľuje ľudí do rôznych režimov. Režim základ (Z) predstavujú osoby bez ohľadu na imunitný status. Ďalšie režimy: T – osoby testované, O – osoby očkované, P – osoby prekonané. Novinkou je OP+ (vysvetlenie je nižšie, v priloženej vyhláške).

Zoznam prevádzok sa rozšíril

Zoznam prevádzok, ktoré môžu obslúžiť všetkých zákazníkov bez ohľadu na imunitný status sa rozšíril. Otvorené v režime základ môžu mať drogérie, lekárne, práčovne, železiarstva, potraviny, kľúčové služby, domáce potreby, galantérie, obuv a iné. Kompletný zoznam je uvedený v priloženej vyhláške.

Ostatní naďalej s obmedzeniami

Prevádzky, ktoré môžu mať otvorené, ale s obmedzeniami musia podľa vyhlášky ÚVZ kontrolovať svojich zákazníkov a umožniť vstup len osobám, ktoré sa preukážu dokladom – covid pasom.

V režime OTP môžu fungovať napríklad prevádzky autoškôl, prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce, vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia.

Režim OP predstavujú prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, ale aj prevádzky zariadení verejného stravovania, napríklad reštaurácie, alebo kaviarne, kde konzumácia pokrmov alebo nápojov môže byť vykonaná výlučne posediačky. Pri stole môžu sedieť maximálne 4 osoby.

Ak potrebujete v podnikaní počas COVID-u pomôcť, kontaktujte odborníkov

Prevádzky fitness, prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby môžu byť otvorené pre hostí len vtedy, ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP+.

Povinnosti podnikov

Podľa vyhlášky ÚVZ sa všetkým prevádzkovateľom podnikov nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky, alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m;
d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov
e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky,
f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Otváracia doba

Vyhláška ÚVZ stanovuje obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.; to však neplatí pre zariadenia verejného stravovania poskytujúce služby formou donášky alebo na odber so sebou.

Hromadné podujatia tiež v rôznych režimoch

Podľa vyhlášky ÚVZ sa všetkým podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku dostali cirkevné obrady v režime OTP, voľby a zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov v režime základ. Ďalšie hromadné podujatia môžu byť v režime OP a OP+.

Vstup zamestnancov na pracovisko

ÚVZ vydal tiež vyhlášku, v súvislosti s ktorou podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 48 ods. 4 písm. aa) sa všetkým zamestnávateľom nariaďuje na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP.

Respirátor všade

Mikas stihol tiež vydať Vyhlášku ÚVZ SR č. 3/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. V interiéri, v prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách, ale aj exteriéri a na hromadných podujatiach je nariadená povinnosť nosiť respirátor.

Zdroj: ÚVZ SR