EkonomikaFinancie na podnikanieKoronavírus COVID-19PodnikanieSlovensko xa Publikované 18. februára 2022 zobraziť celý profil

Ak vaše prevádzky boli počas 3. vlny pandémie povinne zatvorené, môžete požiadať Ministerstvo hospodárstva SR o dotáciu na nájomné do konca apríla.

Zatiaľ 5000 žiadostí

Presné podmienky, za ktorých je možné podať žiadosť sú zverejnené na https://najmy.mhsr.sk. Na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva budú priebežne aktualizované aj obdobia sťaženého užívania. Ministerstvo hospodárstva počas 3. vlny vybavilo takmer 5 000  žiadostí v celkovej výške cez 5 mil. eur. 

Maximálne polovica

Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas prvej vlny, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Ak potrebujete v podnikaní počas COVID-u pomôcť, kontaktujte odborníkov

Za predchádzajúce vlny boli vyplatené milióny

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov. Rezort hospodárstva vyplatil podnikateľom počas 1. a 2. vlny podnikateľom na dotáciách na nájomné vyše 140 mil. eur.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR / úprava redakcia