EkonomikaFinancie na podnikanieKoronavírus COVID-19 xa Publikované 2. februára 2022 zobraziť celý profil

Ministerstvo financií SR predĺžilo termín, dokedy môžu podnikatelia požiadať o zvýhodnené úvery. Pri splnení podmienok sú úvery dokonca s úrokom 0%. Pomoc pre malé a stredné podniky poskytuje Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB).

Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 do konca júna 2022

Vďaka predĺženiu lehoty SZRB aj naďalej prijíma žiadosti o „anti-korona“ prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020. Ministerstvo financií umožnilo predĺžiť daný termín podávania žiadostí až do konca júna 2022. Finančná pomoc je poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov.

Úver je prioritne určený na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikov. Poskytnutú pomoc tak môžu podnikatelia využiť na úhradu prevádzkových a investičných nákladov, ktoré súvisia s udržaním prevádzky a zamestnanosti, ale môže byť použitá aj na splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

Zatiaľ poskytnutých viac ako 30 miliónov eur

SZRB poskytla od spustenia úverového programu PODNIKATEĽ 2020 firmám a živnostníkom úvery v celkovej výške viac ako 30 miliónov eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky na získanie úveru

Úvery sú poskytované od výšky 10-tisíc eur do 350-tisíc eur. Splatnosť zvýhodneného úveru je 3 roky s pevne fixovanou úrokovou sadzbou 4,00 % p. a., pričom bonifikácia môže podnikateľovi tento úrok znížiť na 0 %. Prvý rok podnikateľ istinu úveru nemusí splácať a navyše ho môže získať bez založenia svojho majetku, v závislosti od posúdenia bankou.

Na získanie bonifikácie úroku musí firma alebo SZČO minimálne nasledujúcich dvanásť mesiacov udržať svoju podnikateľskú činnosť a zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nesmie mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Zdroj: Ministerstvo financií SR / úprava redakcia