EkonomikaFinancieFinancie na podnikanieKontrolyKoronavírus COVID-19PodnikanieVymáhanie pohľadávok xa Publikované 25. januára 2022 zobraziť celý profil

Od začiatku pandémie maloobchod tvrdí, že dotácie zo strany štátu sú nedostačujúce a prakticky nepokrývajú ich vlastné fixné náklady. Navyše však štát nestíha načas plniť svoje záväzky a meškajúce dotácie spôsobujú obrovský tlak na financie na strane dotknutých podnikateľov.

Penále a exekúcie za omeškania

„Aktuálne mnohí maloobchodníci alebo podnikatelia v gastre nemajú vyplatené podpory na zamestnancov, na nájomné, meškajú platby zo schémy pre gastro, o posunutí preplácania nákladov na testovanie zamestnancov už asi ani nie je nutné hovoriť,“ hovorí Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM). Štát od podnikateľov vyžaduje úhradu ich daňových a odvodových povinností načas, pričom napríklad zo strany Finančnej správy SR aj pri krátkych omeškaniach prichádza k exekučnému vymáhaniu nedoplatku. Podobne pristupujú aj iné inštitúcie, ktoré navyše vyrubujú penále za omeškané platby alebo žiadajú vrátenie poskytnutej dotácie za rôzne administratívne chyby.

Kvôli štátu majú podnikatelia existenčné problémy

„Napríklad v Holandsku dostanú malí podnikatelia väčšinu pandemickej pomoci vopred a následne ju musia zúčtovať. Pri tých väčších je podmienkou doložiť zopár potvrdení a vybavené. Nečakajú tak na to, kým sa štát rozhýbe s posielaním peňazí a svoje záväzky si dokážu plniť načas,“ hovorí Krakovský a dodáva, že u nás musí podnikateľ najprv všetky náklady zaplatiť zo svojich peňazí a až spätne, často s odstupom niekoľkých mesiacov, mu štát tieto náklady preplatí. Maloobchod však toto nepovažuje za pomoc a viacero podnikateľov sa kvôli tomuto prístupu dostalo do existenčných problémov, kedy nemali ani na výplaty svojich zamestnancov.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Berú úvery, aby existovali

Príkladom je už spomenutá povinnosť preplácať testy zamestnancom. Väčší zamestnávatelia už od decembra investovali tisícky eur do testov a ministerstvo ich začne preplácať až vo februári. „Nerozumieme tomu, že na jednu stranu štát vyžaduje plnenie našich povinností včas a pod hrozbou sankcií a na strane druhej si dáva načas s vyplácaním podpory, na ktorú majú podnikatelia nárok,“ uzatvára Krakovský. Mnoho podnikateľov čaká na desaťtisíce eur ako podporu, ktorú im štát prisľúbil. Miesto toho si musia brať úvery, aby dokázali prefinancovať aspoň svoju základnú existenciu.

Štát podnikateľov zatvoril, s kompenzáciami sa neponáhľa

,,Iniciatíva slovenských maloobchodníkov žiada o okamžité uvoľnenie alokovaných zdrojov, slúžiacich na podporu pre podnikateľov a skrátenie lehôt na vyplácanie tak, aby tieto peniaze mohli podnikatelia využívať na účel, na ktorý majú byť určené. Zároveň žiadame o obnovenie diskusie k univerzálnemu odškodňovaciemu zákonu, pretože ak štát podnikateľov zatvoril, má toto zatvorenie kompenzovať. K obmedzovaniu prichádza už dva roky bez snahy štátu sa situácii postaviť čelom“, uvádza ISKM.

Zdroj: ISKM / úprava redakcia