EkonomikaFinancie na podnikanieKoronavírus COVID-19Obchod a službyPodnikanieSlovensko xa Publikované 19. januára 2022 zobraziť celý profil

Prísne nastavené podmienky schémy na preplácanie nájomného kritizujú podnikatelia, ktorých prevádzky museli byť povinne zatvorené počas uplynulých týždňov. Ministerstvo hospodárstva totiž nechce upraviť termíny a nereaguje ani na nami zaslané pripomienky, ktoré by pomohli čerpaniu tejto pomoci. 

Mnohí sa k pomoci nedostanú

„Dotácia na nájomné má aktuálne nastavené úplne nezmyselné podmienky, ktoré vyradia mnohých podnikateľov a znemožnia im čerpať túto podporu,“ tvrdí Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM). Na dotáciu majú totiž nárok iba tí podnikatelia, ktorí svoje nájomné zmluvy uzatvorili pred 1. augustom 2020, pričom od tohto dátumu už uplynul rok a pol. Ministerstvo tvrdí, že je to kvôli zabráneniu podvodných konaní pri dotáciách.

Žiadali o úpravu podmienok

„Nemôžeme všetkých podnikateľov hádzať do jedného vreca a okamžite k nim pristupovať ako k podvodníkom,“ hovorí Krakovský a dodáva, že za ISKM ministerstvu doručili už pred Vianocami zoznam možných vylepšení, na ktoré však ministerstvo doposiaľ nereagovalo. „Žiadali sme o úpravu dátumu pre nájomné zmluvy, taktiež vypustenie podmienky o dohode s prenajímateľom a zahrnutie aj nákladov súvisiacich s nájmom, ako sú energie, poplatky za stráženie alebo spoločné poplatky v nákupných centrách. Tieto tvoria často väčšiu sumu ako samotné nájomné,“ vysvetľuje Krakovský.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Viacero prenajímateľov podmieňovalo poskytnutie dotácie uzatvorením novej nájomnej zmluvy alebo dodatku k zmluve, čím sa nájomcovia dostali do situácie, kedy nemajú nárok čerpať podporu kvôli nastaveným podmienkam. „Obchodníci v tejto dobe obracajú každé euro a ministerstvo nie je schopné vyčerpať ani alokované zdroje na túto schému, pretože z nás robí podvodníkov,“ uzatvára Krakovský s dodatkom, že aj napriek stále trvajúcemu podstatnému obmedzeniu maloobchodu ministerstvo tvrdí, že nárok na podporu je iba počas zatvorenia prevádzok a odmieta úvahy o plošnej podpore počas celého obdobia.

Potrebujú urýchlené zmeny

,,Ako iniciatíva zastrešujúca maloobchod, služby a gastro preto žiadame o urýchlené zmeny v dotáciách na nájomné, ktoré by zohľadnili aktuálnu situáciu a podnikateľom pomohli. V opačnom prípade im len opäť skomplikujeme už tak ťažkú situáciu. Najefektívnejším riešením by spolu s uvedenými návrhmi bolo rozšírenie schémy nájomného aj na všetky poplatky súvisiace s nájmom. Zo schémy okrem iného tiež vypadávajú subdodávateľské firmy, ktorých veľká časť obratu je napojená na zatvorené prevádzky.Pokiaľ má ministerstvo hospodárstva obavu o zneužitie pomoci, má nástroje a prostriedky, ako tieto podvody eliminovať. Nemôžu na to doplácať slušní a poctiví podnikatelia, ktorým má štát podať pomocnú ruku„, uvádza sa v stanovisku ISKM.

Zdroj: ISKM / úprava redakcia