EkonomikaFinancieKoronavírus COVID-19PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 28. februára 2021 zobraziť celý profil

Pandémia COVID-19 je súčasťou našich životov už vyše roka. Pravdepodobne len málo ľudí predpokladalo, že nás bude sužovať tak dlho a tak intenzívne. Prečítajte si preto aktuálny prehľad dotácií pre podnikateľov pre rok 2021.

Po vyše roku boja s týmto nepriateľom sa stále pozeráme na zatvorené obchody, skrachované reštaurácie, hotely, fitness centrá na predaj a na preplnené Úrady práce. Na zmiernenie týchto dopadov máme dnes niekoľko nástrojov. Cieľom tohto článku nie je súdiť ich efektívnosť, prevedenie alebo podmienky, ale pomôcť všetkým, ktorí majú na niektorú z dotácií nárok, aby našli to správne opatrenie pre nich. Prinášame aktuálny prehľad dotácií pre podnikateľov, ktoré majú zabezpečiť zmiernenie ekonomických dopadov na súčasnú pandémiu.

Aktuálne existuje niekoľko výziev, opatrení alebo dotácií, pričom každá z nich sa zameriava na inú oblasť alebo na iný účel. V nasledujúcej tabuľke uvádzame jednotlivé opatrenia, ich účel a rezort, ktorý za dané opatrenie zodpovedá.

Aktuálny prehľad dotácií pre podnikateľov

Účel dotácieNázov dotácie / opatrenia / výzvyZodpovedný úrad / ministerstvo
Príspevok pre zamestnávateľa na mzdové náklady zamestnancov (zamestnanci len na TPP)Prvá Pomoc Plus opatrenie 1, 3A, 3BÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Príspevok pre jednoosobovú s.r.o. bez zamestnancovPrvá Pomoc Plus opatrenie 4BÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Príspevok pre živnostníkaPrvá Pomoc Plus opatrenie 2, 4AÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dotácia nájomníkovi na nájomné pri sťaženom užívaní (obchodné priestory)Dotácia na nájomnéMinisterstvo hospodárstva SR
Dotácia pri poklese tržieb pre podnikateľov podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu (nemusí byť zapísaná ako hlavná činnosť) Schéma minimálnej pomoci
na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia
COVID-19 – Finančný príspevok
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dotácia pre oblasť kultúry (živá kultúra – divadlá, umelci, …)Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúryMinisterstvo kultúry SR
Dotácia pri poklese tržieb na nepokryté fixné náklady pre podniky v oblasti kultúry (pomocné činnosti kultúry – osvetlenie, ozvučenie, …)Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemysluMinisterstvo hospodárstva SR
Dáta platné k 28.02.2021

Prvá Pomoc Plus a dotácia na nájomné sú najčastejšie čerpanými dotáciami, a preto sme pre vás pripravili sumár tých najdôležitejších informácií.

Článok pokračuje pod reklamou

Prvá Pomoc Plus

Prvá Pomoc Plus sprevádza podnikateľov od začiatku pandémie. Je určená predovšetkým zamestnávateľom na pokrytie časti mzdových nákladov a živnostníkom. Rozdelená je do štyroch resp. šiestich opatrení.

ČÍTAJTE AJ: Ministerstvo nám prezradilo, koľko peňazí dostali subjekty z projektu Prvá pomoc. Budete prekvapení

  • Opatrenie 1: Dotácia na pokrytie časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov (zamestnávateľom môže byť ako právnická osoba, tak aj fyzická osoba), ktorí museli uzatvoriť alebo zakázať svoje prevádzky z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. Dotácia sa poskytuje za čas, kedy zamestnanec čerpal prekážky na strane zamestnávateľa. Dotácia bude poskytnutá vo výške 80% z takto vyplatenej mzdy (počíta sa z celkovej ceny práce), maximálne 1.100 eur. Zamestnanec musí byť v trvalom pracovnom pomere. Žiadosť resp. výkaz pre čerpanie dotácie sa zasiela výlučne elektronicky cez portál slovensko.sk.
  • Opatrenie 2: Dotácia resp. podpora živnostníkov, ktorí museli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva zakázať alebo uzatvoriť svoje prevádzky alebo ktorým poklesli tržby. Platí len pre živnostníkov, ktorí platia nemocenské a dôchodkové poistenie alebo ktorí čerpajú odvodové prázdniny. Odvodové prázdniny sú novým pojmom a označujú živnostníkov, ktorým ešte nevznikla povinnosť platenia resp. neplatenia vyššie uvedeného poistenia, nakoľko ešte nebolo možné túto povinnosť vyhodnotiť (začiatok živnosti 2020). Dotácia sa poskytuje v paušálnej výške v závislosti od percentuálneho poklesu tržieb. Žiadosť resp. výkaz pre čerpanie dotácie sa môže zasielať: elektronicky cez portál slovensko.sk, emailom, poštou alebo vo výnimočných prípadoch osobne.
  • Opatrenie 3A: Dotácia na pokrytie časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov (zamestnávateľom môže byť ako právnická osoba, tak aj fyzická osoba), ktorí prerušili alebo obmedzili svoju prevádzkovú činnosť. Dotácia sa poskytuje za čas, kedy zamestnanec čerpal prekážky na strane zamestnávateľa. Dotácia bude poskytnutá vo výške 80% z takto vyplatenej mzdy (počíta sa z celkovej ceny práce), maximálne 1.100 eur. Žiadosť resp. výkaz pre čerpanie dotácie sa zasiela výlučne elektronicky cez portál slovensko.sk.
  • Opatrenie 3B: Dotácia na pokrytie časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov (zamestnávateľom môže byť ako právnická osoba, tak aj fyzická osoba), ktorým poklesli tržby. Dotácia sa poskytuje v paušálnej výške v závislosti od percentuálneho poklesu tržieb. Zamestnanec musel odrobiť aspoň 50% fondu svojho pracovného času a musí byť v trvalom pracovnom pomere. Žiadosť resp. výkaz pre čerpanie dotácie sa zasiela výlučne elektronicky cez portál slovensko.sk.
  • Opatrenie 4A: Dotácia resp. podpora sa poskytuje živnostníkom, ktorí museli prerušiť prevádzkovanie svojej živnosti (živnosť nesmie byť pozastavená ani zrušená), a ktorým nevznikla povinnosť platenie nemocenského a dôchodkového poistenia na základe posledného podaného daňového priznania. Príspevok sa poskytuje v paušálnej výške 315 eur. Žiadosť resp. výkaz pre čerpanie dotácie sa môže zasielať: elektronicky cez portál slovensko.sk, emailom, poštou alebo vo výnimočných prípadoch osobne.
  • Opatrenie 4B: Dotácia sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je jediným spoločníkom (nesmie byť spoločníkom v žiadnej inej s.r.o.), je zároveň konateľom tejto s.r.o., a ktorá musela prerušiť prevádzkovanie svojej činnosti. Dotácia sa poskytuje v paušálnej výške 315 eur. Žiadosť resp. výkaz pre čerpanie dotácie sa môže zasielať: elektronicky cez portál slovensko.sk, emailom, poštou alebo vo výnimočných prípadoch osobne.

Pokiaľ ste sa v niektorom z opatrení našli, všetky aktuálne informácie ako aj bližšie podmienky nájdete na stránke www.pomahameludom.sk.

Dotácia na nájomné

Dotácia na nájomné sa poskytuje nájomcovi za obdobie sťaženého užívania prenajatého obchodného priestoru. Tento nájom musí byť dohodnutý nájomnou resp. obdobnou zmluvou a obchodný priestor musí byť v nájme najneskôr od 01.08.2020. Hlavnou podmienkou čerpania dotácie je, že prenajímateľ za toto sťažené obdobie poskytol nájomcovi zľavu z ceny nájmu.

Dotácia na nájomné sa poskytuje v takej výške, v akej prenajímateľ poskytol zľavu z nájmu, maximálne však vo výške 50%. Žiadosť o dotáciu je možné zasielať elektronicky cez slovensko.sk a predkladá sa cez prenajímateľa. Prenajímateľ vyplní všetky údaje žiadosti a zasiela takto vyplnený formulár nájomcovi na kontrolu a pripojenie elektronického podpisu. Dotácia sa poskytuje na účet prenajímateľa, aby si prenajímateľ mohol priamo započítať zvyšnú časť záväzku voči nájomcovi (tú časť, na ktorú nebola poskytnutá zľava) s poskytnutou dotáciou. Bližšie podmienky ako aj pomocné manuály a návody nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

V prípade, že ste spĺňate hlavné podmienky niektorého z opatrení resp. dotácií, odporúčame navštíviť webové stránky jednotlivých ministerstiev alebo úradov, kde nájdete podrobné podmienky a informácie. Na väčšine stránok nájdete vypracované rôzne pomocné manuály, videonávody a na uvedených infolinkách Vám pomôžu pracovníci vyčlenení pre danú problematiku.