EkonomikaKoronavírus COVID-19PodnikanieSlovensko xa Publikované 14. októbra 2020 zobraziť celý profil

Vzhľadom na dynamický nárast počtu ochorení nákazou COVID-19, prijal opäť Ústredný krízový štáb dňa 11.10.2020 opatrenia na zamedzenie šírenia tejto choroby. Neustály vývoj, zmeny a čiastkové informácie majú za následok, že množstvo ľudí a podnikateľov už nevie čo platí a čo nie. Prinášame Vám krátky prehľad opatrení, ktoré vstupujú do platnosti postupne od 12.10.2020 do 15.10.2020. 

 • S účinnosťou od 12.10.2020 sa zatvárajú všetky stredné a vysoké školy. Študenti prechádzajú na diaľkovú výučbu pomocou dostupných online prostriedkov. Rušia sa taktiež všetky mimoškolské aktivity ako plavecké kurzy, centrá voľného času a iné skupinové výučby.  Materské školy, základné školy a osemročné gymnáziá budú naďalej otvorené. Za prísnych hygienických opatrení môžu deti týchto zariadení navštevovať aj družiny a využívať služby školskej jedálne. 
 • S účinnosťou od 13.10.2020 za zakazuje zhromažďovanie osôb nad 6 ľudíPlatiť by mala výnimka pre kolegov, spolužiakov, MHD zastávky a osoby v žijúce v spoločnej domácnosti.
 • S účinnosťou od 15.10.2020 je povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri. Nosenie rúška sa dôrazne odporúča už aj v materských školách a na základných školách už je povinné pre všetky ročníky. Výnimkou sú len deti s postihnutím.

 V tzv. intraviláne obce a mesta musíte mať rúško za každých okolností, čo v preklade znamená, že v centre miest a obcí. Za predpokladu, že ste v tzv. extraviláne obce alebo mesta, nachádzate sa len v spoločnosti členov spoločnej domácnosti a dokážete zabezpečiť odstup od cudzích ľudí 5 metrov, rúško na tvári mať nemusíte. V praxi to bude znamenať, že pokiaľ idete s príslušníkmi spoločnej domácnosti na prechádzku do prírody, rúšku mať nemusíte. Pozor však na 5 metrový odstup od cudzích ľudí, ktorých môžete v lese stretnúť.   

 • S účinnosťou od 15.10.2020 sa zakazujú všetky hromadné podujatia. Výnimkou sú svadby, krsty a pohreby za dodržania: 
  • 1 osoba na 15mv interiéri, 
  • odstup 2 metre v exteriéri.

         Výnimkou budú taktiež zápasy profesionálnych líg, avšak bez divákov a hráči budú pravidelne testovanína COVID-19. Výnimkou taktiež ostávajú mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu alebo súdy.

 • S účinnosťou od 15.10.2020 sa uzatvárajú všetky aquaparky, wellness centrá, fitness centrá, sauny, plavárne, kúpaliská a prevádzky umeleckých predstavení (divadlá, koncerty, kiná,..).
 • S účinnosťou od 15.10.2020 sa všetkým prevádzkam verejného stravovania zakazuje podávať jedlo v interiéri alebo umožniť zákazníkom jedlo konzumovať v interiéri. Zákazník si jedlo buď zoberie so sebou domov alebo ho skonzumuje v exteriéri (terasa). Ostáva nezmenené, že tieto prevádzky (reštaurácie, kaviarne, bistrá, jedálne,…) môžu byť otvorené len do 22:00.
 • S účinnosťou od 15.10.2020 sa opäť zavádzajú otváracie hodiny pre seniorovOd 9:00-11:00 hod. v každý kalendárny deň, môžu do prevádzok predávajúcich potraviny a drogériu vstúpiť len seniori. Mimo vyhradeného času sa seniorom nezakazuje vstup do týchto prevádzok, avšak sú dôrazne požiadaní, aby tak konali len v nevyhnutných prípadoch. Za seniora sa považuje osoba nad 65 rokov.
 • S účinnosťou od 15.10.2020 je možné vo všetkých obchodoch, prevádzkach, nákupných centrách atď. povoliť vstup zákazníkom len tak, aby bolo dodržané  pravidlo 1 zákazník na 15m2prevádzky.

Uvoľňovanie opatrení nastane až v tom momente, keď 7-dňový kĺzavý medián klesne na hranicu 500

V prípade, že počty nakazených chorobou COVID-19 neklesnú alebo sa dokonca zvýšia, vláda avizovala možnosť „lockdown. Znamenalo by to úplne uzavretie krajiny a absolútne obmedzenie pohybu mimo miesta bydliska.

ekonomických dopadoch týchto opatrení je široká diskusia. Likvidačný dopad na niektoré subjekty ekonomiky je veľmi pravdepodobným scenárom. To, akým spôsobom budú straty  subjektov postihnutých týmito opatreniami kompenzované a ako im bude poskytnutá pomoc, aby k takémuto scenáru nedošlo, je zatiaľ na už prijatých dotačných opatreniach  (Prvá Pomoc, Dotácia nájomné,..) alebo na avizovaných iných riešeniach, ktoré však zatiaľ neboli predstavené.