KontrolyPodnikaniePracovné právoPrávo a legislatívaZmluvy, vzory a tlačivá xa Publikované 11. januára 2023 zobraziť celý profil

Podnikanie so sebou mimo obchodnej činnosti prináša tiež rôzne riziká a nástrahy v podobe rôznych sankcií, trestov, zlyhaní, alebo sklamaní. Mnohí podnikatelia sa okrem byrokracie sťažujú aj na nepredvídateľnosť a nestálosť legislatívy, chýbajúcu systematickú pomoc od štátu, ale aj prekážky, ktoré im úradníci a politici do podnikania kladú.

Ak by sa politici viac zaujímali o podnikateľské prostredie, tak by určite ,,vyhrali“ – pretože kto prináša do ekonomiky a spoločnosti peniaze? Kto ale vytvára hodnoty?

Podnikatelia sú ako boxovacie vrecia

Kiež by sa v našej spoločnosti zmenilo chápanie a prístup k podnikateľom, ako zamestnávateľom a tvorcom hodnôt, benefity by sa tak dostali ku viac stranám. Štát by mal v konečnom dôsledku viac, zamestnanci by sa mali lepšie, ale aj podnikatelia by mohli ,,voľnejšie dýchať“.

U nás je zdá sa však opak pravdou. Podnikatelia sa pomaly menia na boxovacie vrecia, do ktorého si môže každý udrieť. Za posledné obdobie rozdávali rany vládne opatrenia pre pandémiu, aktuálne búšia neprimerane vysoké ceny za energie (ktoré vznikli kvôli nekompetentným osobám a ich rozhodnutiam), udrieť si do podnikateľov tiež prichádzajú kontrolné orgány. Tie namiesto toho, aby konanie viedli nestranne, bezchybne a korektne, snažia sa hľadať formálne chyby a pokutovať podnikateľov na rôznych maličkostiach.

Úspešne zrušená pokuta

Najväčším problémom je, že podnikatelia za svoje chyby musia platiť pokuty. Ak ale spraví chybu správny orgán, alebo jeho zamestnanci, aká pokuta sa týka ich? Toto stojí za úvahu do budúcna. Spoločnosť by mala trvať na tom, aby bol každý za svoje chyby potrestaný primerane.

Nie je predsa prípustný stav, že kontrolóri bez zodpovednosti podnikateľskému subjektu vyrubia po kontrole pokutu vo výške 15 000 eur a iný orgán túto istú pokutu zruší pre procesné pochybenie, kde napr. konštatuje: ,,Uvedená skutočnosť je rozhodujúca a podstatná pre konanie, aby bolo jednoznačne preukázané nelegálne zamestnávanie kontrolovaných osôb práve účastníkom konania.“ a na inom mieste popisuje: ,,V dôsledku uvedeného ide o také pochybenia inšpektorátu práce, ktoré majú dopad na preskúmateľnosť a zákonnosť napadnutého rozhodnutia, a teda odôvodňujú postup odvolacieho orgánu podľa ustanovenia § 59 ods. 3 správneho poriadku.“

Ak by sa vo vyššie spomenutom prípade podnikateľský subjekt nebránil, tak by musel pokutu zaplatiť. Ale nakoľko využil zákonom stanovené opravné prostriedky (napr. vyjadrenie k začatiu správneho konania, resp. odvolanie), pokuta mu bola zrušená a čiastku 15 000 eur platiť nemusel. Časť z prípadu si môžete stiahnuť nižšie:

Prevencia, prevencia, prevencia

Ako sa do budúcna pokutám v podnikaní vyhnúť? Jednoznačne prevenciou! Je potrebné si nastaviť podnikové dokumenty, zmluvy, materiály na prevádzke a iné dokumenty tak, ako to vyžaduje legislatíva, ešte pred príchodom kontrolných orgánov. Po kontrole netreba zabúdať využiť všetky opravné prostriedky včasne!

Tip: Kompletný prípad na stiahnutie, kedy sa podnikateľ vyhol pokute 6000 €

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.

    Zdroj citácii: Rozhodnutie Národného inšpektorátu práce č. NIP/NIP_PO/BEZ/2022/3367