eKasaPodnikanie xa Publikované 13. decembra 2019 zobraziť celý profil

Zákon č. 289/2008 s účinnosťou od 01.10.2019 o registračných pokladniciach zaväzuje každého (až na niekoľko výnimiek), kto pracuje s hotovosťou, aby používal registračné pokladnice so špeciálnymi funkciami a úlohami.

Hlavná úloha registračných pokladníc sa nezmenila a stále plnia svoje dôležité funkcie, ktoré podnikateľom umožňujú:

 • zaznamenávať príjmy z hotovosti;
 • vydávať pokladničné doklady zákazníkom;
 • ukladať fiškálne informácie.

Avšak, vďaka rozšíreniu ich funkčnosti, umožňujú moderné registračné pokladne (okrem vyššie uvedených akcií):

 • zasielať účtovné údaje a informácie v reálnom čase regulačným orgánom;
 • generovať šeky nielen v papierovej, ale aj v elektronickej podobe;
 • implementovať ďalšie funkcie, ktoré im boli pridelené.

Tieto výhody majú svoj zmysel a význam. Záleží však na tom, o koho ide.

Ako a komu prospejú výhody novej eKasy?

Hlavnou výhodou nových pokladní sú ich nové technické možnosti, ktoré umožňujú:

 1. Štátuzvýšiť transparentnosť podnikania a úroveň zákonnosti používania hotovosti.
 2. Dozorným orgánom (daňové orgány) – zvýšiť efektívnosť výberu daní prijímaním online údajov o platbách v hotovosti v analytickej analýze.
 3. Spotrebiteľom:
  • prijať od predávajúceho doklad (potvrdenie o platbe v hotovosti), ktoré potvrdzuje skutočnosť, že došlo k nákupu tovaru;
  • znížiť riziká – nepresnosť informácií vyjadrených v kontrole;
  • eliminovať stratu papierovej verzie šeku (nemožnosť uplatniť si nároky na predávajúceho).

Multifunkčnú eKasu pripojíte už aj k mobilu alebo počítaču. Musíte mať ale zaistené internetové pripojenie a počítať s minimálnymi nákladmi na údržbu a prevádzku. Vyhnete sa ale každodenným účtovným uzávierkam, pokladničné bloky sú evidované v online systéme a vaše vzťahy a obchodný styk so zákazníkom alebo štátom je jednoduchší.