Koronavírus COVID-19Právo a legislatívaZmluvy, vzory a tlačivá
Publikované 1. marca 2021 zobraziť celý profil

Od 3. marca 2021 dôjde k sprísneniu zákazu vychádzania, a preto je potrebné, aby zamestnávatelia zaktualizovali potvrdenie o výnimke zo zákazu vychádzania pre svojich zamestnancov. Uvedené sa rovnako týka aj podnikateľov.

Bližšiu špecifikáciu výnimiek nájdete v uznesení vlády č. 123/2021 Z. z. z 28. februára 2021.

Zákaz vychádzania od 3. marca 2021 do 19. marca 2021

V schválenom uznesení v bode „B“ sa uvádza: B.1. s účinnosťou od 3. marca 2021, ak nie je ďalej uvedené inak, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 3. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19. marca 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

  • cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť.

Z tohto dôvodu je potrebné sa okrem negatívneho RT-PCR testu alebo antigénového testu (ak nejde o prípady, na ktoré sa povinnosť vykonania testov nevzťahuje), preukázať aj potvrdením zamestnávateľa. V prípade, ak ide o výkon podnikateľskej činnosti, tak je možné účel cesty preukázať napríklad potvrdením Vášho objednávateľa, ku ktorému cestujete.

Súbory na stiahnutie: Potvrdenie objednávateľ (podnikateľská činnosť) | Potvrdenie zamestnávateľa (cesta do/z práce)

V minulosti sme publikovali “VZORY: Potvrdenie o výnimke na cestu do zamestnania, potvrdenie na podnikateľskú činnosť“, kde nastala zmena iba v zmene čísla a dátumu schváleného Predpisu (808/2020 z 31.21.2020). Preto odporúčame stiahnuť / aktualizovať predchádzajúce znenie o nové (3801/2021 z 28.2.2021).

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!