EkonomikaKoronavírus COVID-19SlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 1. apríla 2020 zobraziť celý profil

Vplyvom pandémie koronavírusu spoločnosti strácajú svoje príjmy, čím sa dostávajú do ťažkej finančnej situácie. Spoločnosti aj pri obmedzených príjmoch stále musia hradiť svoje záväzky a mzdy zamestnancom.

FinStat sa pozrel na medián marží slovenských odvetví za posledné 3 roky (2016-2018), ktoré nám môžu napovedať aké rezervy boli spoločnosti schopné vytvoriť pred touto krízou. Spoločnosti často operujú len s veľmi malými maržami, čo im neposkytuje dostatočný priestor na vytvorenie rezerv. Navyše ak si spoločnosti vyplácajú dividendy, tak priestor na vytvorenie rezerv je pri viacerých odvetviach veľmi malý.

Zaujímavé zistenia:

  • Najnižšie marže spomedzi slovenských odvetví majú práve tie, ktoré sú najviac postihnuté koronavírusom;
  • Spoločnosti pôsobiace v odvetví Cestovný ruch a gastro priemerne premenia 100€ tržieb len na 20 centov zisku;
  • Nízku ziskovú maržu majú aj odvetvia Predaj a údržba vozidiel (0,7%), Potravinárstvo (0,8%) a Maloobchod (1,1%);
  • Najnižšiu EBITDA maržu má odvetvie Predaj a údržba vozidiel, z 1€ tržieb dokážu premeniť necelé 4 centy na EBITDA;
  • Medzi ďalšie odvetvia s veľmi nízkou EBITDA maržou patrí Cestovný ruch a gastro (3,7%), Maloobchod (4,4%) a Veľkoobchod (4,6%).

Zisková marža

Zisková marža vyjadruje koľko percent tržieb spoločnosť premenila na zisk. Hovorí nám koľko predstavuje zisk z 1 € jej tržieb.

Najnižšiu ziskovú maržu spomedzi slovenských odvetví majú práve spoločnosti, ktoré sú najviac postihnuté koronavírusom. Spoločnosti pôsobiace v odvetví Cestovný ruch a gastro majú priemernú ziskovú maržu len 0,2%. Čo znamená, že spoločnosť má zo 100€ tržieb zisk iba 0,2€. Takéto spoločnosti majú len veľmi malý priestor na vytvorenie rezerv na obdobie krízy.

Veľmi nízku ziskovú maržu majú aj spoločnosti pôsobiace v odvetviach Predaj a údržba vozidiel (0,7%), Potravinárstvo (0,8%) a Maloobchod (1,1%).
Naopak najvyššie ziskové marže dosahujú spoločnosti pôsobiace v Informačných technológiách (8,5%), Práve, poradenstve a účtovníctve (8%) a v Projektovaní z inžinieringu (7,3%).

EBITDA marža

EBITDA marža vyjadruje koľko percent tržieb vie spoločnosť premeniť na EBITDA (zisk pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou). Hovorí nám koľko predstavuje EBITDA z 1€ tržieb. Na rozdiel od samotného zisku, EBITDA vyjadruje prevádzkovú výkonnosť spoločnosti.

Aj v prípade EBITDA marže dosahujú najnižšie hodnoty tie najviac ohrozené odvetvia. Najnižšiu EBITDA maržu majú spoločnosti pôsobiace v odvetví Predaj a údržba vozidiel, iba 3,6%. Čo nám hovorí, že spoločnosť dokáže premeniť 1€ tržieb na necelé 4 centy EBITDA.

Medzi ďalšie odvetvia s veľmi nízkou EBITDA maržou patrí Cestovný ruch a gastro (3,7%), Maloobchod (4,4%) a Veľkoobchod (4,6%).
Najvyššie hodnoty EBITDA marže dosahujú spoločnosti z odvetvia Energie a ťažba (31,7%), Nehnuteľnosti (22,2%) a Právo, poradenstvo a účtovníctvo (18,5%).