Ing. Ľubica Krkošková, MBA

Vyštudovala som Ekonomickú fakultu na UMB v Banskej Bystrici, odbor "Ekonomika a manažment malých a stredných firiem". Daniam a účtovníctvu sa venujem celý svoj profesný život a to nielen v práci, ale aj ako hobby - hoci stále vravím, že to už viac nechcem robiť :-). Ekonomika a finančné analýzy je to čo mám rada a pri čom strácam pojem o čase. Mám niekoľkoročné skúsenosti z účtovníctva, finančného a krízového manažmentu, personalistiky, ekonomiky, controlingu a systémov ISO noriem. Mám skúsenosti aj z rodinného podniku aj z nadnárodnej spoločnosti. Zaujímam sa o nové trendy nielen z ekonomiky. Cestovanie, rodina a spoznávanie nových miest, dobrá literatúra a hudba je to, pri čom dokážem dokonale zrelaxovať. Výzvy a riešenie krízových situácií je to čo človeku pomáha rásť. Rada presahujem svoje limity.

3. júla 2024

ODVODOVÁ ÚĽAVA pokračuje do decembra 2024!

Dňa 13. júna 2024 Európska komisia schválila Dodatok č. 3 k Schéme štátnej pomoci, ktorý bol dňa 26. júna 2024 zverejnený v Obchodnom vestníku, t. j. týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. Od 1. júla 2024 tak môžu vybraní zamestnávatelia podávať vyhlásenie za mesiac júl 2024, a to najneskôr do 20. júla 2024. Komu je pomoc určená? …

ODVODOVÁ ÚĽAVA pokračuje do decembra 2024! Čítajte viac »

2. decembra 2023

Mení sa minimálna mzda od roku 2024/základné veličiny od roku 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznámením 372/2023 Z.z. oznámilo nové sadzby minimálnej mzdy pre roky 2024. Pripravili sme krátky prierez najdôležitejšími veličinami pre rok 2024. *  nižšie sadzby sa môžu dohodnúť v kolektívnej zmluve, alebo ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov  …

Mení sa minimálna mzda od roku 2024/základné veličiny od roku 2024 Čítajte viac »

5. novembra 2023

Poznáte typy stálych prevádzkární v SR? Podnikáte v zahraničí? Alebo dostali ste jednorázovú zákazku v okolitom štáte EÚ? Ste naozaj správne registrovaní a nevzniká vám povinnosť v danom štáte registrovať stálu prevádzkareň?

Dnes si zhrnieme, čo sa rozumie stálou prevádzkarňou, podľa legislatívy Slovenskej republiky. Aké typy stálych prevádzkární pre účely dane z príjmu na Slovensku poznáme? Podľa Zákona č. 595/20023 Z.z., § 16, ods. 2 sa stálou prevádzkarňou rozumie na účely tohto zákona trvalé miesto, alebo zariadenie na výkon činnosti, prostredníctvom ktorého daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou …

Poznáte typy stálych prevádzkární v SR? Podnikáte v zahraničí? Alebo dostali ste jednorázovú zákazku v okolitom štáte EÚ? Ste naozaj správne registrovaní a nevzniká vám povinnosť v danom štáte registrovať stálu prevádzkareň? Čítajte viac »

autoškola
13. augusta 2023

Vedeli ste?

Od 01. júla 2023 sa zmenila výška základnej náhrady za každý 1 km Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje na základe Opatrenia č. 247/2023 Z.z. z 27.júna 2023: Suma základnej náhrady …

Vedeli ste? Čítajte viac »

30. marca 2021

Motivácia v časoch pandémie, píše Ľubica Krkošková

Celý svet sa skrúca v agónii pandémie, ktorá berie sily nielen politikom, obyčajným ľuďom, ale aj firmám. Zamestnanci sa boja o svoje zdravie a svojich blízkych, zamestnávatelia sa obávajú kedy im kto vypadne z pracovného kolotoča a či zvládnu všetky úlohy, či budú naďalej zákazky a či sa im za všetko aj zaplatí. A tak strach stláča pľúca nás všetkých a obavy striedajú …

Motivácia v časoch pandémie, píše Ľubica Krkošková Čítajte viac »

7. novembra 2020

Ako nezabiť úspech

Ťažiskom každého úspešného podnikania je vytrvalosť. Nevzdať to vtedy, keď si myslíš, že už viac nevládzeš. Nehodiť „flintu do žita“ a povedať si, už je koniec. Vtedy treba pozbierať všetky svoje sily a nájsť si svetlý bod, ktorý nás teší na svojej práci a sústrediť sa na to pozitívne, čo nás posúva za svojim cieľom. Verte, zvládnete oveľa …

Ako nezabiť úspech Čítajte viac »