ManažmentPodnikanie xa Publikované 16. novembra 2018 zobraziť celý profil

Krížom krážom sú v ponuke k biznisu rôzne zahraničné i domáce rady skutočných podnikateľov, najschopnejších biznismenov i všetkého schopných podnikavcov o tom, čo patrí medzi najúčinnejšie atribúty výbavy šikovného podnikateľa. Sú rôzne kvalitou i kvantitou. O jednom dôležitom faktoru úspechu v podnikaní – som však nepočul doteraz nikdy, práve preto je predmetom tejto úvahy. Ide o virtuozitu.

Optimalizácia nazvaná inak

Ak optimalizácia znamená komplexnú snahu o zdokonalenie (japonsky KAIZEN) a najvyššiu kvalitu, tak potom VIRTUOZITA – je definovaná najčastejšie ako umelecká a technická dokonalosť; majstrovstvo, bravúra. Aplikuje sa najmä v muzikálnom kontexte ako dokonalé ovládanie hry na hudobný nástroj.

V bežnej komunikačnej praxi (k tomu viac v knihe KOMUNIKÁCIA v konflikte a kríze) sa najčastejšie skloňujú v tomto duchu pojmy ako husľový virtuóz, hudobná virtuózka, umelecká virtuozita. Pojem PODNIKATEĽSKÝ VIRTUÓZ sa nevyskytuje v slangovej reči ani na ulici, ani na trhu tak často, ešte sa len musí v praxi ujať.

A to nepôjde skôr, kým si ho neobľúbia a nezačnú ho aplikovať podnikateľskí guru a biznis elity. A kým v časobanke sveta nepochopia drobní živnostníci i najväčší veľkopodnikatelia, že dlhodobú prosperitu vytvoriť a udržať je možné len cez nutnosť neustále sa učiť (celoživotné vzdelávanie aj v biznise).
K tomu si domyslime schopnosť vidieť šance okolo seba, identifikovať príležitosti a pretaviť ich v úspešný biznis. A teda aj cez komplexnú vitalitu (aktivita, iniciatíva, usilovnosť v pracovitosti ako včely v úli alebo mravce pri stavbe mraveniska).

Dynamicky z každého rožku trošku

Podnikanie je – v princípe umenie dokázať produktívne špekulovať a účinne vyrábať i obchodovať s cieľom dosahovania zisku. Aby to podnikatelia i biznismeni dokázali, mali by byť nielen duchaplní, iniciatívni, aktívni, rozvíjať cit pre podnikanie a obchod. Ale najmä by mali vládať.
To znamená disponovať dostatočnou energiou, vytrvalosťou, invenciou i tvorivosťou. V kinematografii často znalci obdivujú a oslavujú najmä najlepších producentov a režisérov filmu. Pritom sa však vie, že nebyť dobrého výberu hlavného protagonistu – majstrovstva umelca v podobe konkrétneho herca (hercov a herečiek), tak živý film o živých ľuďoch by nemal šancu na úspech.

Preto podnikateľskou virtuozitou – máme na mysli, že šikovný podnikateľ by mal byť vitálnym človekom, aktívnou a iniciatívnou osobnosťou. Tiež integritou viacerých povolaní v štýle syntetizátora a dynamizátora. T. j. – mať predpoklady a talentové danosti ako charakter, usilovnosť, pracovitosť, nadanie a schopnosti „z každého rožku ovládať práve potrebnú trošku“?.

Bohatstvo v majstrovstve

Kým sa z chlapca stane chlap – musí prejsť veľa rokov a človek dozrieť v čase. Rozmer podnikateľskej virtuozity spočíva práve vo vhodnom mixe majstrovstva ( k tomu viac v knihe SEBAROZVOJ) v danom fachu. A to predpokladá nutnosť celoživotného vzdelávania po osi logického štvorlístka hierarchickej postupnosti: učeň – tovariš – majster – veľmajster.

Pochopiť skutočné bohatstvo je síce zdanlivo primitívne jednoduché, ale v skutočnosti pre mnohých veľmi ťažké a pre niektorých až nemožné. Lebo inak ho vníma hladný a inak sýty, v inom ho vidí chorý a zdravý, najmä však úplne rozdielne nezrelý (mladý a neskúsený) a zrelý (starší a ostrieľaný). A najmä a predovšetkým: každý z nás je iný.

Často v slovenskej praxi funguje obdivne hanlivé slovné spojenie ako výraz obdivu k úspešnému podnikateľovi v štýle „To je ale prešibaná líška, všetkými masťami mazaný a prefíkaný človek. Vždy sa vyznal v tlačenici a v každom režime – tak za socializmu ako aj za kapitalizmu sa mal dobre a mal čuch na peniaze“…

Vinum et argentum mutant mores sapientum

Predmetný latinský slogan v preklade značí: Víno a striebro menia mravy múdrych! Preto aj pri podnikateľskej virtuozite – podčiarkujeme schopnosť zvládať bravúrne akýkoľvek biznis v línii adekvátnej etiky, morálky a komplexnej profesionality. Aby podnikateľ nikdy nezabudol nielen ako začínal, ale aj zvládol každý progres, rozmach i rozvoj z hľadiska dotykov a atribútov jeho duše i srdca.

Naši predkovia to zaknihovali naturálne, ale prezieravo múdrym sloganom „Aby nezabudol vôl (v dospelosti), že kedysi aj teľaťom bol (v mladosti)“. Aby stále mal v sebe múdry hodnotový kompas a najmä po zbohatnutí nezmenil svoj charakter a nevidel v podnikaní a biznise falošné stimuly, nezdravé ciele a kontraproduktívny zmysel života.

zvládať podnikateľskú virtuozitu i v tom, že človek materiálne mimoriadne zbohatne, ale súčasne duchovne neschudobnie – je pre mnohých ťažké, ale pre ďalších aj nepredstaviteľné. Ak má naša komunita na Slovensku smerovať k vyššej životnej kvalite a trvalej prosperite (k tomu viac v knihe POHODOU K PROSPERITE), je dôležité aj rozumieť správne podnikateľskej virtuozite.