10. apríla 2024

Raben v roku 2023 predstavil sieť Eurohubov. Firma investovala do IT, budov aj udržateľnosti

Minulý rok sa v prípade nadnárodnej logistickej spoločnosti Raben Group niesol v znamení konsolidácie existujúcich trhov prostredníctvom výstavby nových priestorov a rozširovania tých existujúcich. Investovalo sa tiež do rozvoja prepojenia medzi jednotlivými krajinami v podobe Eurohubov, teda hypermoderných logistických dep. Český Eurohub v Rokycanoch v priebehu mája oslávi prvé „narodeniny“. Raben Group venovala pozornosť aj …

Raben v roku 2023 predstavil sieť Eurohubov. Firma investovala do IT, budov aj udržateľnosti Čítajte viac »

4. apríla 2024

Takmer 50% pokles predaja murovacích materiálov, ZVMM bilancuje minulý rok a približuje vyhliadky na 2024

Rekordne veľký dopyt po stavebných materiáloch z roku 2022 v minulom roku vystriedal rovnako veľký prepad, pričom najviac zasiahnutá bola nová výstavba. Na základe medziročného porovnania predaja murovacích materiálov na slovenskom trhu odhaduje Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) pokles o takmer 50 %. Kľúčovými faktormi boli, a sú, najmä nedostupnosť financovania a neprimeraná dĺžka stavebného …

Takmer 50% pokles predaja murovacích materiálov, ZVMM bilancuje minulý rok a približuje vyhliadky na 2024 Čítajte viac »

16. mája 2023

V obchodoch sa objavila nebezpečná čistička vzduchu

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zistila v ponuke pre spotrebiteľov nebezpečný výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, ide o čističku vzduchu BIET AP160. Na zadnej strane výrobku sa nachádza označenie CE, číslo modelu, symbol ochrany triedy II, symbol nebezpečného odpadu a povinné technické údaje. Má dotykový displej a so 4-stupňovou filtráciou prostredníctvom UV žiarenia, slúži na …

V obchodoch sa objavila nebezpečná čistička vzduchu Čítajte viac »

28. marca 2023

Vo februári potravinári našli vyše 1500 kg nevyhovujúceho ovocia a zeleniny

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac február 2023 odhaľuje takmer 15% chybovosť. V mesiaci február 2023 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 282 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 41 kontrolách boli zistené nedostatky.  Kontroly viac zamerané na maloobchod V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 258 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch inšpektori vykonali 24 kontrol. Na mieste …

Vo februári potravinári našli vyše 1500 kg nevyhovujúceho ovocia a zeleniny Čítajte viac »

22. februára 2023

Stanovisko obchodnej komory k aktuálnej situácii

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) so znepokojením sleduje súčasný ekonomický vývoj na Slovensku. Nielen členovia komory, ale celý podnikateľský sektor dnes musí čeliť krízovým javom, ako je nevídaná miera inflácie prejavujúca sa hlavne vysokými cenami energií a komodít a sprevádzaná výrazným spomalením ekonomického rastu.  Navyše Slovensko v súčasnosti čelí tomu, že už v predchádzajúcom desaťročí vyčerpalo svoje doterajšie …

Stanovisko obchodnej komory k aktuálnej situácii Čítajte viac »

24. októbra 2022

Podnikatelia porušovali zákon o e-kase aj v septembri

Kontrolóri finančnej správy v septembri preverili 769 podnikateľských subjektov, z toho 454 formou online monitorovania na mieste a 381 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 234 prípadoch. Najčastejšie sa subjekty dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby. Kontroly sa realizovali najmä v oblastiach služieb pohostinstiev, jedální, reštaurácii. 2/3 kontrol s porušením zákona Porušenie zákona odhalili …

Podnikatelia porušovali zákon o e-kase aj v septembri Čítajte viac »

28. septembra 2022

Obchodná komora vyzýva vládu na bezodkladné riešenia

Situácia na trhu s energiami je ďalej neudržateľná. Pokiaľ nedôjde k zásadnému riešeniu, firmy budú obmedzovať výrobu a rušiť prevádzky. Po stretnutí s predstaviteľmi výrobných spoločností z Trenčianskeho samosprávneho kraja to povedal predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. „V súčasnom období je riešením jednoznačné zastropovanie cien energií, či už ide o elektrickú …

Obchodná komora vyzýva vládu na bezodkladné riešenia Čítajte viac »