Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 19. januára 2021 zobraziť celý profil

Od 14. januára 2021 je potrebné uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené na Registračnom liste fyzickej osoby, v Mesačných výkazoch poistného a príspevkov za obdobia od 01/2021 a vo Výkazoch poistného a príspevkov za obdobia od 01/2021 (len za riadky prílohy s obdobím 01/2021 a vyššie).

Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV)

Zároveň má Sociálna poisťovňa povinnosť najneskôr do 31. januára 2021 oznámiť zamestnávateľom IČPV pre zamestnancov, ktorí boli prihlásení do registra do 31. decembra 2020 a zároveň sú k 1. januáru 2021 v právnom vzťahu k zamestnávateľovi. IČPV pre zamestnancov, ktorí boli prihlásení po 31. decembri 2020 do registra, oznámi Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi bezodkladne.

IČPV je dvanásťmiestne číslo pridelené konkrétnemu právnemu vzťahu, to znamená, že v prípade ak má zamestnanec u zamestnávateľa viac pracovných vzťahov, ku každému z nich bude pridelené iné IČPV.

Kde nájdete pridelené IČPV?

Pridelené IČPV pre zamestnancov nájdete po prihlásení sa na portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne v časti Register. Kliknutím na tlačidlo Aktuálny stav IČPV sa súbor stiahne do počítača vo formáte CSV (Obrázok č. 1). Takto stiahnutý súbor si následne importujte do mzdového programu podľa pokynov dodávateľa programu.

Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v praxi
Obr. č.1 ; zdroj: Sociálna poisťovňa

Druhý spôsob ako sa dostať k jednotlivým IČPV zamestnancov, je cez funkciu Výberové kritériá (stále v časti Register). Stlačíte Pokračovať (Obrázok č. 2), následne tlačidlo Zobraziť zamestnancov (Obrázok č. 3). Uvidíte zoznam zamestnancov s pridelenými IČPV, ktoré si takto môžete aj manuálne napísať do mzdového programu, prípadne do mzdovej zložky zamestnancov (Obrázok č. 4).

Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v praxi
Obr. č.2 ; zdroj: Sociálna poisťovňa
Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v praxi
Obr. č.3 ; zdroj: Sociálna poisťovňa
Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v praxi
Obr. č.4 ; zdroj: Sociálna poisťovňa

Import IČPV do MRP Mzdy a personalistika Vizuálny systém

V programe MRP Mzdy a personalistika (Vizuálny systém) stiahnutý CSV súbor neotvárajte, ale rovno ho importujte cez tlačidlo Import IČPV (Obrázok č. 5). IČPV je možné aj manuálne napísať cez Opravu pracovného pomeru do riadku Identifikačné číslo právneho vzťahu pre sociálne poistenie (Obrázok č 6).

Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v praxi
Obr. č.5 ; zdroj: program MRP
Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v praxi
Obr. č.6 ; zdroj: program MRP

Prihlásenie nového zamestnanca

IČPV pre nového zamestnanca pridelí Sociálna poisťovňa až po odoslaní a spracovaní Registračného listu fyzickej osoby. Následne si pridelené IČPV stiahnete do programu podľa vyššie uvedeného postupu. V časti Prehľad – Registračný list fyzickej osoby (Obrázok č 7) bude možné vidieť pridelené IČPV skôr ako v časti Register, čo je vhodné pre manuálne napísanie IČPV do programu alebo zložky zamestnanca.

Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v praxi
Obr. č.7 ; zdroj: Sociálna poisťovňa