Bc. Monika Gajdošová

ošetrovné
31. marca 2021

Ošetrovné – zmeny od 1. apríla 2021, píše Monika Gajdošová

Ošetrovné (OČR) je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Od 1.4.2021 nastanú dôležité zmeny v poberaní tejto dávky, a to: rozšíri sa okruh poistencov, ktorí budú mať nárok na ošetrovné,  predĺži sa doba poskytovania ošetrovného,  zavedie sa nová dávka, tzv. dlhodobé ošetrovné.  Upozorňujeme, že ide o klasické ošetrovné, nie pandemické ošetrovné! Rozšírenie okruhu poistencov, ktorí budú mať nárok …

Ošetrovné – zmeny od 1. apríla 2021, píše Monika Gajdošová Čítajte viac »

Zamestnanie študenta na pozíciu vodiča podmienky
24. februára 2021

Zamestnanie študenta na pozíciu vodiča – aké sú podmienky?

Môžeme zamestnať študenta na pozíciu vodiča na dohodu o brigádnickej práci študentov alebo na dohodu o pracovnej činnosti? Odpoveď: Podľa § 2 ods. 3 písm. a)  Zákona č. 462/2007 Z.z. (Zákon o organizácii pracovného času v doprave ďalej len „zákon“) je zamestnanec v doprave na účely tohto zákona mobilný zamestnanec.  Mobilný zamestnanec je v § 2 ods. 4 tohto zákona definovaný ako zamestnanec v …

Zamestnanie študenta na pozíciu vodiča – aké sú podmienky? Čítajte viac »

dohoda o náhrade mzdy v sume 80% priemerného zárobku
18. februára 2021

Dohoda o náhrade mzdy v sume 80 percent z dôvodu prekážok v práci

Je potrebné uzatvoriť so zamestnancami dohodu o náhrade mzdy v sume 80% ich priemerného zárobku z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa (prevádzka zatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu)? Odpoveď:  Od 4. apríla 2020 je v platnosti § 250b Zákonníka práce – osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, …

Dohoda o náhrade mzdy v sume 80 percent z dôvodu prekážok v práci Čítajte viac »

Výber spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov
17. februára 2021

VZOR DOHODY: Výber spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov

V zmysle § 152 ods. 7 Zákonníka práce majú zamestnanci od 1. marca 2021 možnosť vybrať si spôsob zabezpečenia stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Túto možnosť majú zamestnanci v prípade, že im zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, a nejde ani o prípady …

VZOR DOHODY: Výber spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov Čítajte viac »

novela zákonníka práce
9. februára 2021

Novela Zákonníka práce – vybrané zmeny účinné od 1. marca 2021

Dňa 4. februára 2021 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá bude účinná od 1. marca 2021. V nasledujúcom článku sa zameriame na: zamestnancov, ktorí sa trvale starajú o dieťa, skúšobnú dobu zamestnanca, žiakov a študentov, domácku prácu a teleprácu, stravovanie zamestnancov. Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa Od roku 2020 majú rodičia, ktorí sa trvale starajú o dieťa, nárok na 5 týždňov …

Novela Zákonníka práce – vybrané zmeny účinné od 1. marca 2021 Čítajte viac »

žiadosť o pandemické ošetrovné
5. februára 2021

Pandemické ošetrovné od 8. februára 2021

Od 8. februára sa z rozhodnutia ministra školstva otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Z tohto dôvodu rodičia strácajú nárok na pandemické ošetrovné od 8. februára. ODPORÚČAME: Zvážme posun platnosti COVID automatu o týždeň neskôr Rodičia však budú mať nárok na pandemické ošetrovné v týchto prípadoch: ak sa škôlka alebo škola neotvorí 8. …

Pandemické ošetrovné od 8. februára 2021 Čítajte viac »

mzdové veličiny 2021
29. januára 2021

Úprava mzdových veličín pri prechode na rok 2021 + tabuľka

Pred výpočtom miezd za január 2021 je dôležité upraviť si pri každom zamestnancovi mzdové veličiny, ktoré sa k 1. januáru zmenili. V nasledujúcom článku si stručne zosumarizujeme základné zmeny od roku 2021, ktoré ovplyvnia mzdu už za január 2021, a preto je dôležité odsledovať si správnosť nastavených mzdových veličín v mzdovom programe. ODPORÚČAME: DAŇOVÉ PRIZNANIE: …

Úprava mzdových veličín pri prechode na rok 2021 + tabuľka Čítajte viac »

Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v praxi
19. januára 2021

Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v praxi

Od 14. januára 2021 je potrebné uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené na Registračnom liste fyzickej osoby, v Mesačných výkazoch poistného a príspevkov za obdobia od 01/2021 a vo Výkazoch poistného a príspevkov za obdobia od 01/2021 (len za riadky prílohy s obdobím 01/2021 a vyššie). Identifikačné …

Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v praxi Čítajte viac »

žiadosť o pandemické ošetrovné
14. januára 2021

Zamestnávatelia majú od 14. januára 2021 povinnosť uvádzať IČPV

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV). Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021 Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby k poistným vzťahom, ku ktorým …

Zamestnávatelia majú od 14. januára 2021 povinnosť uvádzať IČPV Čítajte viac »