eKasaPodnikanie xa Publikované 17. apríla 2019 zobraziť celý profil

Za 21 € je pokuta.

Novela zákona eKasa zmenila okrem iného aj VKLAD a VÝBER vo virtuálnej pokladnici.

Ak podnikateľ vloží do virtuálnej pokladnice hotovosť (okrem prijatej tržby) alebo ju vyberie, je povinný ju bez zbytočného odkladu zaevidovať.

Pokuta za porušenie tohto zákona sa pohybuje v rozsahu 100 ‑ 3 300 €. Toľko k citácii zákona 289/2008 § 3 ods. 3 a príslušných paragrafov. Čo to však znamená v praxi?

Ako tento paragraf dodržiavať?

To najdôležitejšiemusíte mať vyhradenú hotovosť pre virtuálnu pokladnicu. Je len na vás, či túto hotovosť budete mať v peňažnej zásuvke, pokladničke, škatuľke alebo samostatnej peňaženke. Nemiešajte svoju súkromnú hotovosť s peniazmi určenými do pokladnice. Počas kontroly nijako neobhájite, že tých 200 €, čo máte navyše, je určených ako narodeninový darček pre manželku.

Ak máte na začiatku predaja určitú hotovosť na vydávanie, zaevidujte ju do virtuálnej pokladnice ako VKLAD. Takisto ste povinní zaevidovať VKLAD, ak si počas dňa dopĺňate hoci len drobné. Jednoducho – ako VKLAD musíte zaevidovať toľko peňazí, koľko reálne máte. Výška vkladu nie je obmedzená. Ak žiadne peniaze nemáte, iba vtedy nemusíte robiť žiaden VKLAD.

Môžete mať maximálne o 20 € viac, než je evidovaná tržba v pokladnici spolu s VKLADom. Za manko v pokladnici pokutu dostať nemôžete.

Ak sa rozhodnete z pokladnice odobrať hotovosť, ste povinný urobiť VÝBER

V prípade, že vyberiete všetku hotovosť, na druhý deň musíte urobiť VKLAD. Môžete sa ale rozhodnúť, že odoberiete len časť hotovosti a zvyšok si necháte ako počiatočný stav na ďalší deň. V takomto prípade nemusíte takisto robiť VKLAD.

Informáciu o aktuálnom zostatku hotovosti v pokladnici získate po kliknutí na ikonu „i“, nachádzajúcu sa v pravom hornom rohu úvodnej obrazovky VRP.

Dôležitou zmenou je, že VKLAD a VÝBER nemusíte tlačiť, dokonca ani archivovať. Postačí, aby ste ich zaevidovali.

Rada na záver ‑ virtuálna pokladnica, v súvislosti s VKLADom  a VÝBERom nemá nič spoločné s účtovnou pokladňou, ktorá sa eviduje v účtovníctve.