Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 14. januára 2021 zobraziť celý profil

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV).

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021

Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.

Uvádzanie IČPV na RLFO

Pred dátumom začiatku zobrazovania sa IČPV neuvádza. Kontrola na uvádzanie / neuvádzanie IČPV prebieha podľa dátumu začiatku zobrazovania IČPV (14.1.2021) voči nasledujúcim dátumom na RLFO:

  • prihláška (len typy 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 a 22) – dátum vzniku poistenia
  • zmena – dátum vzniku zmeny
  • prerušenie – dátum vzniku alebo zániku prerušenia
  • zrušenia prihlásenia – dátum zrušenia prihlásenia
  • odhláška – dátum zániku poistenia

Kde je viditeľné identifikačné číslo právneho vzťahu

IČPV je viditeľné v časti „Register“, po zvolení obdobia alebo zadaní konkrétneho rodného čísla. Zobrazí sa spolu s konkrétnym poistením a doteraz zobrazovanými údajmi, ktoré sú propagované z cieľového informačného systému po spracovaní RLFO minimálne dvakrát za deň. Ide o odporúčané miesto na zobrazenie IČPV. V časti „Register“ je od 14.1.2021 dostupné aj tlačidlo na stiahnutie zoznamu poistení spolu s IČPV, vo formáte CSV (zoznam určený na spracovanie softvérom).

IČPV je taktiež viditeľné v časti „Prehľad – Registračný list fyzickej osoby“ po kliknutí na číslo dokumentu EZU. Zobrazí sa spolu so stavom spracovania dokumentu „spracovaný“, ktorý je z cieľového informačnom systému propagovaný ihneď po samotnom spracovaní RLFO, tzn. skôr ako v časti „Register.

Kedy je možné použiť IČPV na RLFO

IČPV je možné uviesť a aktívne používať na RLFO po zobrazení konkrétneho poistenia a IČPV v časti „Register“. Dôvodom je: kontroly správnosti zadaného IČPV prebiehajú voči dátam o poistení („Register“), nie voči dokumentom („Prehľad – Registračný list fyzickej osoby“).

Zdroj: Sociálna poisťovňa, úprava Bc. Monika Gajdošová