EkonomikaObchod a službyPriemysel xa Publikované 22. februára 2023 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) so znepokojením sleduje súčasný ekonomický vývoj na Slovensku. Nielen členovia komory, ale celý podnikateľský sektor dnes musí čeliť krízovým javom, ako je nevídaná miera inflácie prejavujúca sa hlavne vysokými cenami energií a komodít a sprevádzaná výrazným spomalením ekonomického rastu. 

Navyše Slovensko v súčasnosti čelí tomu, že už v predchádzajúcom desaťročí vyčerpalo svoje doterajšie rastové zdroje, ktoré umožnili jeho relatívne rýchly hospodársky rast po vstupe do Európskej únie. Nedokázalo sa preorientovať na najnovšie smery rozvoja, na široké osvojenie si najmodernejších a vysoko produktívnych výrobných postupov.

Nie je možné ďalej odsúvať problémy

Spomalenie ekonomického rastu je sprevádzané tiež dlhodobo nepoznaným negatívnym schodkom zahraničného obchodu a rastom zadlženia verejných financií. Tieto javy sú sprevádzané zhoršujúcou sa úrovňou kvality celého vzdelávacieho procesu s nepriaznivým dopadom na kvalitu pracovnej sily, negatívnym vplyvom na úroveň služieb poskytovaných v rámci zdravotníctva, zaostávaním vo výstavbe infraštruktúrnych projektov a slabým dôrazom na modernizáciu, zoštíhlenie a skvalitnenie štátnej administratívy. Na základe názorov a stanovísk členov komory sme presvedčení, že už nie je možné odsúvať riešenie dlhodobých problémov brániacich smerovaniu Slovenska k silnému a zároveň dlhodobo udržateľnému rastu.

Národná rada SR sa prestala venovať riešeniu strategických problémov

Členovia SOPK taktiež negatívne vnímajú skutočnosť, že v súčasnom období, keď Národná rada Slovenskej republiky prijala rozhodnutie o konaní predčasných volieb, sa na jej pôde prakticky prestala venovať pozornosť riešeniu strategických problémov zameraných na ekonomický rast. Podnikateľský sektor zároveň vidí, že práve naopak, postupne sa navrhujú a zvažujú opatrenia, ktoré jednoznačne vedú k zhoršeniu konkurenčnej schopnosti domácej ekonomiky a aj k zhoršeniu budúcej pozície Slovenska. Bez ohľadu na to, či sa voľby budú konať v júni, alebo v septembri tohto roku, Slovensko si nemôže dovoliť premrhať toto predvolebné obdobie úvahami o rozdávaní prostriedkov z verejných financií s cieľom vylepšiť si pozíciu u voličov. Vláda sa musí v týchto chvíľach orientovať na zachovanie kontinuity ekonomického života a vytváranie podmienok pre tých, ktorí svojou činnosťou vytvárajú najväčšiu časť príjmov štátneho rozpočtu a to v podmienkach silnej medzinárodnej konkurencie. Podnikateľský sektor dnes, po prekonaní dôsledkov opatrení prijatých na potlačenie pandémie, čelí ďalšej vážnej kríze, ktorá je vyvolaná vysokou infláciou a vysokými cenami energií. To mu sťažuje nabrať dych a umožniť primeraný ekonomický rast.

Článok pokračuje pod reklamou

Pre konkurenciuschopnosť sú potrebné lepšie podmienky

Slovenská obchodná a priemyselná komora upozorňuje na to, že treba, aby si terajší aj budúci predstavitelia vládnej exekutívy uvedomili, že ich činnosť je síce obmedzená volebným obdobím, ale ich povinnosťou je aj sledovanie dlhodobých cieľov, ktorých splnenie v konečnom dôsledku umožní zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva Slovenska, tak aby sa vyrovnala aspoň priemeru krajín Európskej únie. To však nie je možné bez orientácie na riešenie problému, ako skvalitniť celú oblasť vzdelávania, ako rýchlejšie budovať infraštruktúru a ako skvalitniť činnosť štátnej administratívy už dnes. Nie po voľbách. Pozitívny posun je možné dosiahnuť len pri snahe o vytvorenie podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti domáceho podnikateľského sektora a vyváraním čo najlepších podmienok na jeho pôsobenie na Slovensku. Jedine tento prístup zabezpečí dostatok zdrojov aj pre sociálne programy.

Zdroj: SOPK / úprava redakcia