Stravné výdavkyÚčtovníctvoZmluvy, vzory a tlačivá xa Publikované 17. februára 2021 zobraziť celý profil

V zmysle § 152 ods. 7 Zákonníka práce majú zamestnanci od 1. marca 2021 možnosť vybrať si spôsob zabezpečenia stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Túto možnosť majú zamestnanci v prípade, že im zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, a nejde ani o prípady podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce.

Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

Ak zamestnávateľ uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má na to oprávnenie, je povinný postupovať podľa vyššie spomenutých bodov až po skončení tejto zmluvy, najneskôr od 1. januára 2022. Viac o stravovaní zamestnancov od 1. marca 2021 v tomto článku: Novela Zákonníka práce – vybrané zmeny účinné od 1. marca 2021

Nižšie Vám ponúkame na stiahnutie editovateľný vzor, podľa ktorého si vaši zamestnanci môžu vybrať spôsob zabezpečenia stravovania.