Stravné výdavkyÚčtovníctvoZmluvy, vzory a tlačivá
Publikované 17. februára 2021 zobraziť celý profil

V zmysle § 152 ods. 7 Zákonníka práce majú zamestnanci od 1. marca 2021 možnosť vybrať si spôsob zabezpečenia stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Túto možnosť majú zamestnanci v prípade, že im zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, a nejde ani o prípady podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce.

Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

Ak zamestnávateľ uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má na to oprávnenie, je povinný postupovať podľa vyššie spomenutých bodov až po skončení tejto zmluvy, najneskôr od 1. januára 2022. Viac o stravovaní zamestnancov od 1. marca 2021 v tomto článku: Novela Zákonníka práce – vybrané zmeny účinné od 1. marca 2021

Nižšie Vám ponúkame na stiahnutie editovateľný vzor, podľa ktorého si vaši zamestnanci môžu vybrať spôsob zabezpečenia stravovania.

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!