PR správy xa Publikované 3. decembra 2021 zobraziť celý profil

Dopravná nehoda, či už väčšia alebo menšia, je sama o sebe stresujúca udalosť. O to viac môže byť náročnejšia, ak sa vinník nehody odmietne priznať a nahlásiť škodu poisťovni, v ktorej má uzatvorené PZP. Ako si môže poškodený zaistiť nárok na vyplatenie poistného plnenia?

Kedy vie pomôcť polícia?

Ak vodič, ktorý nehodu spôsobil, nechce spolupracovať, priznať si vinu, preukázať platné povinné zmluvné poistenie a spísať s poškodeným správu o nehode, je potrebné privolať políciu. Muži zákona spíšu záznam o udalosti, ktorý je potrebné predložiť poisťovni. Ak vinník nebude ochotný akokoľvek participovať na riešení vzniknutej situácie, poistnú udalosť musí poisťovni, kde má vinník uzatvorené PZP, nahlásiť poškodený. Je potrebné, aby predložil správu od polície a vyplnil Oznámenie o škodovej udalosti. Toto oznámenie možno vyplniť prostredníctvom internetového formulára alebo aj telefonicky a poškodený ním ohlasuje, že si chce uplatniť nárok na náhradu škody. Lehota na nahlásenie poistnej udalosti je 15 dní odo dňa, kedy k nej došlo.

Dobré vedieť: Privolanie polície na miesto kolízie nie je podmienené súhlasom oboch zúčastnených motoristov. Policajtov preto môžete privolať aj vtedy, keď s tým druhý vodič nesúhlasí.

Tiež je veľmi dôležité vyhotoviť dôkazový materiál z miesta nehody. Odporúča sa urobiť hlavne dostatočne ostré fotografie, ktoré jasne dokumentujú miesto kolízie, prípadne aj videozáznam. Ak boli pri dopravnej nehode svedkovia, poznačte si ich kontaktné údaje. 

Lacné PZP môže mať každý

Hlavný dôvod, prečo mnohí vodiči nechcú nahlasovať poistné udalosti, je ten, že sa obávajú zvýšenia ceny zákonného poistenia. A naozaj je pravda, že počet spôsobených škôd je jedným z kritérií, na ktoré poisťovne prihliadajú pri výpočte ceny PZP. Napriek tomu však môžu mať lacné povinné zmluvné poistenie aj motoristi s nehodou. Každá poisťovňa má inak nastavenú politiku určovania výšky poistného, a preto sa môže stať, že zatiaľ čo u jedného poisťovateľa môže škodový vodič mať vysokú cenu PZP, v inej poisťovni sa poistí lacnejšie. 

Aj preto je dobré poistenie porovnávať. Na to ale netreba študovať webové stránky jednotlivých poisťovní, ale stačí využiť online kalkulačku PZP, ktorá porovná ponuky od všetkých poisťovní. Po výbere jednej z ponúk sa poistenie dá kompletne online uzatvoriť a uhradiť poistné, netreba sa ani zdvihnúť z gauča. Pretože kto porovnáva, ušetrí. Nielen peniaze, ale aj čas.