E-shopyKontrolyObchodné právoPodnikaniePrávo a legislatívaRodinné podnikanieVšeobecné obchodné podmienky xa Publikované 6. októbra 2022 zobraziť celý profil

Z času na čas sa v médiách objaví informácia, že falošní inšpektori okrádajú podnikateľov. Preto buďte pri kontrole obozretní.

Falošní inšpektori sa často vydávajú za inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). SOI o tom pravidelne informuje na svojej webovej stránke. Takéto oznamy o podozrivých kontrolóroch zverejňujú aj iné kontrolné orgány, alebo média. Páchatelia si kontrolný preukaz buď vyrobia, alebo sa stávajú aj prípady, že preukaz inšpektorov niekde nájdu.

Inšpektori práce stratili v tomto roku 3 preukazy

O strate služobných preukazov svojich inšpektorov a zároveň oznam o neplatnosti stratených preukazov uverejňuje elektronickou formou aj Národný inšpektorát práce (NIP). Zamestnanci NIP stratili od roku 2019 až 7 služobných preukazov. Z toho v roku 2022 tri. Najviac strácali preukazy zamestnanci krajského inšpektorátu práce v Žiline (zdroj: NIP).

Kontrolóri predkladajú preukaz pred kontrolou

Každý podnikateľský subjekt má zákonom dané právo vedieť, či je kontrolovaný a kto ho kontroluje. Platí, že inšpektori sa musia preukázať služobnými preukazmi pred začatím kontroly (výnimky majú kontrolné nákupy, ktoré sa robia anonymne). Služobné preukazy majú svoje špecifiká a jednotlivé kontrolné orgány ich svojim zamestnancom vydávajú v súlade so zákonom, alebo príslušným nariadením.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Pozor, nie je povinnosťou kontrolórov vydať služobný preukaz do rúk kontrolovanej osoby. Právom podnikateľov je nahliadnuť do služobného preukazu, ak ste to ale pre krátkosť času nestihli, máte právo vyzvať inšpektorov na predloženie služobných preukazov s dostatočným časovým horizontom.

Overujte

Máte pochyby a nie ste si istí, či kontrolu na vašej prevádzke vykonávajú skutoční inšpektori? Overte si to! Ihneď zavolajte na ten kontrolný orgán, z ktorého sa títo predstavili. Nakoľko poväčšine majú presný rozpis pracovného harmonogramu, ich nadriadení budú vedieť, či sa na vašej prevádzke majú nachádzať.

Podozrenie na falošných inšpektorov môžete nahlásiť okamžite pri ,,kontrole“ na políciu.

Odporúčania

Ak ale na kontrolu prídu ,,praví inšpektori“, napr. z inšpektorátov práce, soi, daňových a colných úradov, živnostenských úradov, metrologických inšpektorátov a pod, tak najlacnejším spôsobom, ako sa vyhnúť pokute je prevencia. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám tak, že si papiere dáte na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás inšpektori skontrolujú.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Máme z praxe vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vieme, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.