6. októbra 2022

Pozor na falošných inšpektorov

Z času na čas sa v médiách objaví informácia, že falošní inšpektori okrádajú podnikateľov. Preto buďte pri kontrole obozretní. Falošní inšpektori sa často vydávajú za inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). SOI o tom pravidelne informuje na svojej webovej stránke. Takéto oznamy o podozrivých kontrolóroch zverejňujú aj iné kontrolné orgány, alebo média. Páchatelia si kontrolný preukaz …

Pozor na falošných inšpektorov Čítajte viac »

27. septembra 2022

Ministerstvo práce zintenzívni podporu pre absolventov škôl

Rezort práce pripravil nový podporný projekt v súvislosti s príchodom absolventov škôl na trh práce. Cieľom národného projektu Prax pre mladých je podporiť mladých ľudí do 29 rokov pri uplatnení sa na trhu práce.  Podporu môžu získať absolventi stredných a vysokých škôl ale aj iní mladí uchádzači o zamestnanie. Kľúčovou podmienkou je vek žiadateľa, dosiahnutý stupeň vzdelania …

Ministerstvo práce zintenzívni podporu pre absolventov škôl Čítajte viac »

12. júna 2022

Na čo všetko sa treba pripraviť, keď vás nečakane prepadne štátna kontrola v gastroprevádzke?

Úrad verejného zdravotníctva, hovorovo ,,hygienici“ je externý kontrolný orgán, ktorý môže podnikateľov prekvapiť s previerkou v prevádzke kedykoľvek, aj keď tam práve nie sú. Tak prečo nebyť pripravený a zároveň krok vpred? A pritom nemať zbytočne stres? Každá kontrola je pre poctivého podnikateľa aj prínosom, nie len strašiakom. Kontroly aj ako prevencia Kontroly, inšpekcie, audity …

Na čo všetko sa treba pripraviť, keď vás nečakane prepadne štátna kontrola v gastroprevádzke? Čítajte viac »

15. februára 2022

SOI kontroluje tisíce prevádzok. V sektore stavebníctvo našla pochybenia až v 80-tich percentách prípadoch.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) každoročne zverejňuje vo výročnej správe počet vykonaných kontrol za predchádzajúci rok, výšku pokút, ale aj iné dáta súvisiace s kontrolnou činnosťou. Na kompletnú výročnú správu si ešte trochu počkáme, zatiaľ uverejňujeme dáta, ktoré máme k dispozícii z jednotlivých krajských inšpektorátov (I-SOI). Kontroly podnikateľov, spoločností a ich prevádzok vykonávali desiatky inšpektorov. Každý …

SOI kontroluje tisíce prevádzok. V sektore stavebníctvo našla pochybenia až v 80-tich percentách prípadoch. Čítajte viac »

7. februára 2022

Zmeny v BOZP a v nelegálnom zamestnávaní

Úpravy boli pripravené s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Vláda SR novely schválila už 12. januára 2022. Rozširuje sa výnimka z nelegálnej práce pre dvoch spoločníkov Výnimku z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania novela rozširuje na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu. Môžu nimi byť manželia, súrodenci a ich …

Zmeny v BOZP a v nelegálnom zamestnávaní Čítajte viac »

13. januára 2022

Na Slovensku podniká takmer 500 000 živnostníkov

Za minulý rok sa ich počet zvýšil skoro o 21-tisíc, čo je najviac od roku 2017. Na Slovensku tak máme rekordný počet živnostníkov. Výrazný nárast Aktuálne má na Slovensku oprávnenie podnikať ako fyzická osoba 494 235 ľudí. Drvivá väčšina z nich pritom podniká na základe živnostenského oprávnenia. „Medziročne stúpol počet podnikateľských subjektov, pri ktorých nie je nutnosť …

Na Slovensku podniká takmer 500 000 živnostníkov Čítajte viac »

12. novembra 2021

Bariéry rodinného podnikania na Slovensku

Slovak Business Agency vypracovala analytický dokument zameraný na identifikovanie bariér, pre ktoré rozvoj rodinného podnikania na Slovensku zaostáva. Následne sú v rámci dokumentu prezentované odporúčania zamerané nariešenie identifikovaných bariér súvisiacich s uvedenou problematikou. Rodinné podniky sú oproti bežným podnikom špecifické prepojenosťou vzájomných rodinných väzieb medzi vlastníkmi, riadiacimi a výkonnými členmi podniku, ktorí sú zároveň aj členmi rodiny. Definícia pojmu rodinný podnik sa javí …

Bariéry rodinného podnikania na Slovensku Čítajte viac »

19. júla 2018

Aká je budúcnosť rodinných podnikov a generačnej výmeny? Majú budúcnosť? Diskutovali o tom štátny tajomníci V4

Štátni tajomníci rezortov hospodárstva Vyšehradskej skupiny (V4) v Bratislave diskutovali o téme generačnej výmeny v rodinných podnikoch. Krajiny V4 sú v tejto oblasti v inej situácii ako staršie členské štáty Európskej únie (EÚ), kde sú rodinné podniky riadené často už treťou či štvrtou generáciou. V postsocialistických krajinách prichádza v súčasnosti k prvej generačnej výmene a treba ju zvládnuť tak, aby nedochádzalo k zániku rodinných …

Aká je budúcnosť rodinných podnikov a generačnej výmeny? Majú budúcnosť? Diskutovali o tom štátny tajomníci V4 Čítajte viac »