KontrolyPodnikaniePrávo a legislatívaRodinné podnikanieSlovenskoZmluvy, vzory a tlačivá xa Publikované 15. februára 2022 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) každoročne zverejňuje vo výročnej správe počet vykonaných kontrol za predchádzajúci rok, výšku pokút, ale aj iné dáta súvisiace s kontrolnou činnosťou. Na kompletnú výročnú správu si ešte trochu počkáme, zatiaľ uverejňujeme dáta, ktoré máme k dispozícii z jednotlivých krajských inšpektorátov (I-SOI).

Kontroly podnikateľov, spoločností a ich prevádzok vykonávali desiatky inšpektorov. Každý inšpektorát však SOI zasiahol úbytok pracovnej sily na pozícii ,,inšpektor“. Nezmenený stav zostal na inšpektoráte SOI v Prešove. Tí podali zvýšený výkon, keď vykonali o 120% kontrol viac, ako v predchádzajúcom roku 2020.

Priemerná pokuta pre stavebníctvo je vyše 1400 €

Najvyšší pomer pochybení v segmente stavebníctvo našiel krajský inšpektorát SOI Nitra, kde majitelia podnikov pochybili až v 80 % prípadoch. Toto číslo predstavuje zhoršenie, nakoľko rovnaký inšpektorát v roku 2020 zaznamenal v sektore stavebníctvo podiel pochybení v 75 % prípadoch. Priemerná pokuta v sektore stavebníctvo podľa I-SOI Banská Bystrica predstavuje 1462,11 €. Na sektor stavebníctvo sa veľmi nezameriavali inšpektori I-SOI V Bratislave, keďže vykonali iba 12 kontrol.

Inšpektori z Banskej Bystrice nechali podnikateľov počas pandémie vydýchnuť. SOI v Trnave bola výnimkou

I-SOI Trenčín vykonal celkovo v roku 1145 kontrol, z toho sa na segment ubytovacie zariadenia veľmi nezameriaval, v rokoch 2020 a 2021 vykonal iba 6 kontrol. Ubytovacie zariadenia v minulom roku neboli predmetom kontrol tiež inšpektorov z Nitry, keďže v tomto segmente nevykonali žiadnu kontrolu. I-SOI Nitra sa nezameriavala v minulom roku ani na segment potraviny (1 kontrola) a reštaurácie (2 kontroly).

Žiadnu kontrolu potravín nevykonali v rokoku 2021 kontrolóri I-SOI v Žiline, Banskej Bystrice, Košiciach. Naopak, inšpektori I-SOI Trnava si posvietili kontrolou na 82 prevádzok, kde našli pochybenia vo vyše 17 % prípadoch. I-SOI Banská Bystrica celkovo nekontroloval v roku 2020 a v roku 2021 segment potraviny, gastro a ubytovacie zariadenia.

Sektor ,,ostatný predaj“ dostal tisíce kontrol, aj pokutu takmer 14 000 eur

V sektore ostatný predaj (napr. predaj obuvi, predaj hračiek, textilné prevádzky, autoservisy, prevádzky iných služieb) bolo inšpektorátmi SOI vykonaných v roku 2021 tisíce kontrol. Napríklad I-SOI Prešov vykonal v tomto sektore o 12 % kontrol viac, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, Košičania takmer až o 90 % viac. Priemernú pokutu vyše 800 eur ukladal v tomto segmente I-SOI Žilina, pochybenia zaznamenal I-SOI Trnava vo vyše 19 % kontrol. Najviac kontrol v segmente ostatný predaj vykonal I-SOI Bratislava a to v počte až 3366 v roku 2021, v roku 2020 to bolo viac – 4711 kontrol.

Najvyššia pokuta 13 921 eur bola udelená krajským inšpektorátom SOI v Nitre.

Ako ďalej?

Ako sa bude situácia vyvíjať v roku 2022 nie je jasné. Isté však je, že SOI vykoná v prevádzkach podnikateľov ročne tisíce kontrol. Tisíce kontrol tiež ročne vykonajú aj iné orgány, napr.: inšpektoráty práce, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány.

Riešenie

Určite odporúčame, aby ste si nastavili na prevádzke a v podnikaní všetky náležitosti, ktoré vyžadujú kontrolné orgány a ich zamestnanci – inšpektori. Jednou z alternatív je možnosť stiahnuť si predpripravené dokumenty. Ďalšou z možnosťou je osloviť odborníkov, ktorí vám poradia.

Neviete ako na to? Poradíme vám!

Kontaktujte odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Vedia čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje, kde sa na prevádzkach nachádzajú chyby a nedostatky, ale majú aj vedomosť, ako rozmýšľajú inšpektori a na ktoré veci sa zameriavajú.

Odstráňte si preto chyby na prevádzkach a v podnikaní včasne, ešte pred kontrolou! Kontaktujte odborníkov z NEPLAT-POKUTY a dodajú vám všetky dokumenty a papiere, na ktoré sa zameriavajú kontrolné orgány. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky.

Otázka pre na záver: Ako dlho treba hľadať niekoho, kto vám odovzdá KNOW-HOW z praxe, získané priamo z kontrol, ako inšpektori s niekoľkoročnými skúsenosťami? Kontaktujte preto odborníkov a preventívne sa ochráňte pred kontrolami a pokutami.

Nečakajte na pokutu, môže byť neskoro

Obrázok: autor Jozef Pribocký

Obrázok vyššie znázorňuje modelovú situáciu, ktorá vysvetľuje, že kým bude vystavená pokuta, môže účastník konania podať množstvo opravných prostriedkov.

Najlacnejším spôsobom, ako sa vyhnúť pokute je prevencia. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí. Ak už ale kontrola začne, nebuďte pasívni a nečakajte. Lebo ak nepodniknete včasné kroky, tak odvolávať sa voči pokute môže byť neskoro. Určite využite všetky možné opravné prostriedky hneď od začiatku konania (pre každé konanie sú iné). Podstatné je aj, ako sa vyjadríte do protokolu / zápisnice / záznamu. Ak máte možnosti, využite napr. aj námietky, vyjadrenie do zápisnice, vyjadrenie k správnemu konaniu, podajte odvolanie, žalobu a pod. Určite sa poraďte s tými, ktorí sa tejto téme venujú pravidelne!


    Zdroj:
    Rozhodnutia I-SOI: (Žilina č. I-1/2022/36, Trenčín č. 0010/03/2022 01/2022, Bratislava č. 27/2/2022 IN/01/01/2022, Košice č. Inf/01/2022, Trnava č. 8/02/2022 IN/001/02/2022, Prešov č. IN/01/07/22 05/07/22, Nitra č. 16/04/22, Banská Bystrica č. 01/2022BB 0064/06/2022)