EkonomikaPodnikanieSlovenskoZaujímavosti xa Publikované 11. júna 2020 zobraziť celý profil

Na scéne sa objavujú podnikateľské subjekty, ktoré sa snažia zneužiť aj pandémiu COVID-19 na vlastné zvýšenie zisku. Cieľom sú najmä živnostníci, malí a strední podnikatelia. „Týmto subjektom posielajú poštové poukážky a vyzývajú ich na úhradu vysokého zápisného do rôznych svojských registrov,“ hovorí Oldřich Holiš, predseda Slovenskej živnostenskej komory (SŽK).

Podľa neho táto aktivita hraničí s nekalými praktikami a nevedomosťou živnostníkov a malých podnikateľov, pričom ich dostávajú vedome do omylu s jasným úmyslom. „Každý podnikateľský subjekt, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť je zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky (právnické osoby) alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (fyzické a právnické osoby)“, zdôrazňuje Oldřich Holiš a dodáva, že na právne úkony sú použiteľné prevažne iba výpisy z týchto registrov.

V sťažnostiach od živnostníkov a podnikateľov sa často uvádzajú názvy súkromných firiem ako „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, či Slovenský register firiem a živností a podobné registre ….“.

Akceptovanie takýchto ponúk na zápis do rôznych registrov je dobrovoľné. Je na zvážení živnostníka alebo podnikateľa či takúto ponúkanú službu využije. V mnoho prípadoch to pre podnikateľa nemá žiadny prínos a pridanú hodnotu. Problémom nastáva aj ukončenie zápisu v takomto registri, kde sa samotná firma často odvoláva na exekútorov a núti podnikateľov naďalej platiť a zotrvať u nich v registri.

Jednoznačne deklarujem, že zápis do takého registra je n e p o v i n n ý!

„Navyše tieto súkromné dobrovoľné registre ťažko alebo vôbec nenájdete na internete“, zdôraznil v závere predseda SŽK Oldřich Holiš.

SŽK zvažuje ďalšie právne kroky.