KontrolyObchod a službyPodnikaniePodnikateľský plánPrávna poradňaRodinné podnikanie xa Publikované 12. júna 2022 zobraziť celý profil

Úrad verejného zdravotníctva, hovorovo ,,hygienici“ je externý kontrolný orgán, ktorý môže podnikateľov prekvapiť s previerkou v prevádzke kedykoľvek, aj keď tam práve nie sú.

Tak prečo nebyť pripravený a zároveň krok vpred? A pritom nemať zbytočne stres? Každá kontrola je pre poctivého podnikateľa aj prínosom, nie len strašiakom.

Kontroly aj ako prevencia

Kontroly, inšpekcie, audity a preverovanie prevádzok môžu štátni hygienici vykonávať a realizovať kedykoľvek, neobmedzene a treba s tým počítať. Hlavnou úlohou akýchkoľvek kontrol je prevencia a v prípade gastroprevádzok je to tiež o predchádzaní vzniku hromadných ochorení a príp. poškodenia zdravia z konzumácie zdraviu nebezpečných (kontaminovaných) hotových pokrmov a nápojov.

Kontrolami je tak zabezpečená ochrana zdravia konzumentov a zároveň dobré meno prevádzkovateľa gastrozariadenia.

Preverujú podmienky na pracovisku

Pri výkone kontrol v gastro-prevádzkach hygienici najčastejšie preverujú osobnú hygienu zamestnancov, ich odbornú a zdravotnú spôsobilosť pre prácu v potravinárstve a aj to, aké majú vytvorené pracovné podmienky zo strany prevádzkovateľa.

Tiež sa zameriavajú na hygienickú úroveň prevádzkovej hygieny priestorov celej gastroprevádzky, vrátane kontroly vhodnosti prípravkov používaných na dezinfekciu, na materiálnu vybavenosť, ako aj na účelovosť, funkčnosť a údržbu strojno-technologického zariadenia a ostatného vybavenia prevádzky, vrátane priestorov určených pre konzumentov.

Pozor na hmotnosti, postupy a receptúry

Ďalším dôležitým bodom pri kontrole je dodržiavanie receptúr pri výrobe hotových pokrmov, pracovných miest a postupov zamestnancov pri výkone ich činností v súlade s vypracovanou dokumentáciou – príručkou HACCP.

V neposlednom rade kontrolóri preverujú aktuálnosť, správnosť a kompletnosť vedenia a archivovania povinnej dokumentácie a evidencie, vysledovateľnosť a kvalitu surovín, zameriavajú sa aj na spôsob a hygienickú úroveň podávania hotových pokrmov, ale aj dodržiavanie gramáže podávaných pokrmov a ich bezpečnosť.

Nezabudnúť na posúdenie zdravotných rizík

Inšpektori sa počas kontroly zaujímajú aj o to, či podnikatelia majú vypracované platné posúdenie zdravotných rizík na pracovisku a závery posúdenia vypracované pracovnou zdravotnou službou.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Pozornosť venujú aj mikroklimatickým podmienkam skladovaných potravín, surovín určených na prípravu jedál, taktiež na zloženie jedálneho lístka a uvádzanie povinných informácií pre konzumentov, ale kontrolujú tiež dátum spotreby surovín a teplotu vody.

Hygienici sa zameriavajú tiež na vhodnosť obalových materiálov používaných na balenie a krytie potravín a kontrolujú aj spôsob skladovania a odstraňovania vzniknutého odpadu v prevádzke.

Načo treba dbať najviac?

Vysoký štandard osobnej a prevádzkovej hygieny je základ pre každého hygienika, pretože v tom tkvie a začína prvý krok k bezpečným pokrmov.

Prvý dojem po vstupe do prevádzky môžete urobiť len raz. Preto, ak sa vysoký hygienický štandard stane vo vašej prevádzke zabehnutou rutinou, vedzte, že vám naši ochrancovia zdravia s ,,návštevami“ dajú dlhšie pokoj.

Kontroly je potrebné vnímať ako opatrenia za účelom prevencie zdravia verejnosti, ktorá je pre orgány verejného zdravotníctva prvoradá. Podnikateľovi sa vždy vyplatí byť pripravený a súčinný pri výkone kontrol a na všetko sa nájde riešenie. Treba mať na pamäti, že je to o zodpovednosti a objektívnom prístupe oboch strán.

Na koho sa obrátiť?

Spoločnosť ENDORF s.r.o. pre vás zabezpečuje služby spojené s ochranou zdravia vašich zamestnancov na pracovisku už od roku 2014. Ide o komplex služieb PZS (Pracovná zdravotná služba), BOZP a ochrana pred požiarmi. V súvislosti s pracovnou zdravotnou službou plnia požiadavky zamestnávateľa a legislatívy, zabezpečujú vypracovanie dokumentácie podľa súčasne platných právnych predpisov, spracovanie prevádzkových poriadkov a plánov HACCP pre gastroprevádzky.

Zdroj: Ing. Katarína Tóth / úprava redakcia