HR/PersonalistikaMotivácia a koučingPracovné právoPrávo a legislatívaRodinné podnikanie xa Publikované 27. septembra 2022 zobraziť celý profil

Rezort práce pripravil nový podporný projekt v súvislosti s príchodom absolventov škôl na trh práce. Cieľom národného projektu Prax pre mladých je podporiť mladých ľudí do 29 rokov pri uplatnení sa na trhu práce. 

Podporu môžu získať absolventi stredných a vysokých škôl ale aj iní mladí uchádzači o zamestnanie. Kľúčovou podmienkou je vek žiadateľa, dosiahnutý stupeň vzdelania nie je dôležitý. 

Národný projekt realizovaný u zamestnávateľov

Zvýšenie zamestnateľnosti bude v rámci národného projektu  Prax pre mladých zabezpečené prostredníctvom získavania a prehlbovania pracovných zručností a praktických skúseností v praxi vykonávanej u zamestnávateľa. Projekt je realizovaný na území Slovenskej republiky, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, a to vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Na projekt je celkovo vyčlenených 4 807 372,40 EUR. 

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

V rámci národného projektu  Prax pre mladých môže uchádzač o zamestnanie vykonávať prax u zamestnávateľa najmenej 3 mesiace a najviac pol roka, v rozsahu 20 hodín týždenne, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania. O podporu z národného projektu  Prax pre mladých môžu žiadať osoby vo veku do 29 rokov, ktoré sú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac. 

Zámerom je vytvoriť priaznivé podmienky

„ Prechod zo školy do pracovného života je kritickým obdobím v živote mnohých mladých ľudí. Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby sa z neho stal príbeh so šťastným koncom. Chceme prispieť k vytvoreniu priaznivých podmienok pre pracovné uplatnenie absolventov škôl ako aj ďalších mladých ľudí. Preto sme pripravili a spustili projekt Prax pre mladých. Je kľúčové dať mladým príležitosť rozvíjať svoje schopnosti a pracovať. To je jedným zo základných predpokladov udržania zdravého hospodárskeho a sociálneho rozvoja štátu, “ vysvetlil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Zdroj: Ministerstvo práce SR / úprava redakcia