Daňové priznanieFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 27. apríla 2021 zobraziť celý profil

Daňovníci mohli v tomto roku oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania finančnej správe emailom. Urobilo tak 23 758 daňovníkov.

Nie každý takýto email však mohla finančná správa spracovať. Dôvodom sú chyby, ktoré daňovníci pri tomto zjednodušenom spôsobe robili. Daňové úrady budú tieto prípady riešiť individuálne.

Klienti finančnej správy mohli tento rok využiť zjednodušenú formu oznámenia predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok, a to emailom. Finančná správa aj takto vyšla v ústrety daňovníkom počas obdobia pandémie. Klienti finančnej správy však pri oznamovaní predĺženia lehoty na podania daňového priznania robili chyby. Najčastejšie neuvádzali novú lehotu na podanie daňového priznania, subjekt nebolo možné pre chybné údaje identifikovať vôbec, alebo sa vyskytli duplicitne podané oznámenia.

Z prijatých emailových oznámení finančná správa spracovala 18 134 oznámení, z toho 257 oznámení je potrebné dodatočne vysporiadať. Ďalších podaných 3 533 oznámení nebolo možné automaticky spracovať, nakoľko boli zistené vážne nedostatky v údajoch. Pri nespracovaných podaniach budú daňové úrady pristupovať individuálne. Klientov budú v prípade chýbajúcich údajov kontaktovať emailom, prípadne telefonicky alebo sms správou, aby chýbajúce údaje zaslali dodatočne.

Možnosť predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok  v zákonnej lehote do konca marca tohto roka podaním oznámenia v štruktúrovanej podobe celkovo využilo 284 707 daňovníkov, z toho 138 433 fyzických a 146 274 právnických osôb. 

zdroj: FS SR