14. marca 2024

Najčastejšie chyby pri ukončení pracovného pomeru

Viete, aké sú najčastejšie chyby pri ukončení pracovného pomeru? V tomto článku uvádzame 5 najčastejších dôvodov neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Dnes s odborníkmi z KPMG Slovensko s.r.o. Zákonník práce je založený na princípe ochrany postavenia zamestnancov ako slabšej strany zmluvného vzťahu. Z tohto dôvodu je preto možné ukončiť pracovný pomer zo strany zamestnávateľa len …

Najčastejšie chyby pri ukončení pracovného pomeru Čítajte viac »

žiadosť o pandemické ošetrovné
26. februára 2021

Sociálna poisťovňa: Zamestnávatelia odstráňte chyby v mesačných výkazoch za január, aby boli výkazy prijaté

Sociálna poisťovňa naďalej eviduje množstvo Mesačných výkazov poistného a Výkazov poistného a príspevkov za január 2021, ktoré zostali v aplikácii na strane zamestnávateľov bez korektného odoslania.  Zamestnávateľ je povinný skontrolovať si vo výkazoch chyby, ktoré mu hlási aplikácia. Bez toho výkazy nie sú doručené do Sociálnej poisťovne a tá ich nedokáže spracovať. Ak zamestnávateľ neodstráni tieto …

Sociálna poisťovňa: Zamestnávatelia odstráňte chyby v mesačných výkazoch za január, aby boli výkazy prijaté Čítajte viac »

Zamestnanie študenta na pozíciu vodiča podmienky
24. februára 2021

Zamestnanie študenta na pozíciu vodiča – aké sú podmienky?

Môžeme zamestnať študenta na pozíciu vodiča na dohodu o brigádnickej práci študentov alebo na dohodu o pracovnej činnosti? Odpoveď: Podľa § 2 ods. 3 písm. a)  Zákona č. 462/2007 Z.z. (Zákon o organizácii pracovného času v doprave ďalej len „zákon“) je zamestnanec v doprave na účely tohto zákona mobilný zamestnanec.  Mobilný zamestnanec je v § 2 ods. 4 tohto zákona definovaný ako zamestnanec v …

Zamestnanie študenta na pozíciu vodiča – aké sú podmienky? Čítajte viac »

dohoda o náhrade mzdy v sume 80% priemerného zárobku
18. februára 2021

Dohoda o náhrade mzdy v sume 80 percent z dôvodu prekážok v práci

Je potrebné uzatvoriť so zamestnancami dohodu o náhrade mzdy v sume 80% ich priemerného zárobku z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa (prevádzka zatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu)? Odpoveď:  Od 4. apríla 2020 je v platnosti § 250b Zákonníka práce – osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, …

Dohoda o náhrade mzdy v sume 80 percent z dôvodu prekážok v práci Čítajte viac »

novela zákonníka práce
9. februára 2021

Novela Zákonníka práce – vybrané zmeny účinné od 1. marca 2021

Dňa 4. februára 2021 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá bude účinná od 1. marca 2021. V nasledujúcom článku sa zameriame na: zamestnancov, ktorí sa trvale starajú o dieťa, skúšobnú dobu zamestnanca, žiakov a študentov, domácku prácu a teleprácu, stravovanie zamestnancov. Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa Od roku 2020 majú rodičia, ktorí sa trvale starajú o dieťa, nárok na 5 týždňov …

Novela Zákonníka práce – vybrané zmeny účinné od 1. marca 2021 Čítajte viac »

žiadosť o pandemické ošetrovné
5. februára 2021

Pandemické ošetrovné od 8. februára 2021

Od 8. februára sa z rozhodnutia ministra školstva otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Z tohto dôvodu rodičia strácajú nárok na pandemické ošetrovné od 8. februára. ODPORÚČAME: Zvážme posun platnosti COVID automatu o týždeň neskôr Rodičia však budú mať nárok na pandemické ošetrovné v týchto prípadoch: ak sa škôlka alebo škola neotvorí 8. …

Pandemické ošetrovné od 8. februára 2021 Čítajte viac »

mzdové veličiny 2021
29. januára 2021

Úprava mzdových veličín pri prechode na rok 2021 + tabuľka

Pred výpočtom miezd za január 2021 je dôležité upraviť si pri každom zamestnancovi mzdové veličiny, ktoré sa k 1. januáru zmenili. V nasledujúcom článku si stručne zosumarizujeme základné zmeny od roku 2021, ktoré ovplyvnia mzdu už za január 2021, a preto je dôležité odsledovať si správnosť nastavených mzdových veličín v mzdovom programe. ODPORÚČAME: DAŇOVÉ PRIZNANIE: …

Úprava mzdových veličín pri prechode na rok 2021 + tabuľka Čítajte viac »

16. novembra 2020

Miroslav Gandžala: Tlačové zostavy pre mzdy a personalistiku

Jedná sa o hotové dokumenty s tzv. “vyplniteľnými poľami” pre MS Office Word, ktoré uľahčia prácu každému účtovníkovi. Vyberte si zostavu, čo vám najviac vyhovuje. “Vyplniteľné polia” sú v tlačive označené a je možné medzi nimi jednoducho prechádzať pomocou tabulátora alebo označením myšou. Tým je zaistené to, aby si užívateľ omylom neprepísali “hlavný” text, ktorý sa v tlačive nemení. Samozrejme je …

Miroslav Gandžala: Tlačové zostavy pre mzdy a personalistiku Čítajte viac »