Právo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 16. marca 2021 zobraziť celý profil

O posielaní väčšej finančnej hotovosti, ako je 10 000 eur, v balíku, liste alebo v batožine bez sprievodu cez hranice EÚ by mohla finančná správa žiadať informácie a zároveň by mohla tieto prostriedky v prípade podozrenia, že majú súvislosť so spáchaním trestného činu, aj zadržať.

Hlásenie s podrobnými informáciami o odosielateľovi, príjemcovi, pôvode peňazí či o ich pravdepodobnom použití by mal odosielateľ alebo príjemca doručiť v lehote 30 dní. Vyplýva to z novely colného zákona, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Legislatíva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ

Tiež spresňuje podmienky, za akých môže colný úrad zadržať tovar dovezený na územie EÚ. „Dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu,“ uviedlo v predkladacej správe k navrhovanej úprave zákona Ministerstvo financií SR. Novela zároveň upravuje podrobnosti dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti a určovania ich hodnoty.

Návrh tiež spresňuje, že príslušným colným orgánom na kontrolu a prípadné pozastavenie prepustenia dovážaného výrobku do colného režimu voľný obeh je colný úrad. Zároveň návrh zákona ustanovuje, že colný úrad dovážaný výrobok zničí vtedy, ak tak nariadi orgán dozoru, dohľadu a kontroly.

Zákon by mal v prípade schválenia nadobudnúť účinnosť 3. júna okrem ustanovenia týkajúceho sa úpravy vzťahov pri dovoze výrobkov, ktoré sa majú uviesť na trh. Tieto ustanovenia by mali byť účinné od 16. júla.  

zdroj: TASR / úprava: redakcia