KontrolyPodnikanieSlovensko xa Publikované 23. mája 2022 zobraziť celý profil

Dňa 10. mája 2022 podpísali rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a generálny riaditeľ SIŽP Mgr. Ing. Ján Jenčo memorandum o spolupráci. 

Je to v poradí už druhá spolupráca Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) so zástupcami akademickej obce a jej cieľom je prepojiť poznatky v oblasti vedeckého skúmania s aplikačnou praxou orgánov štátnej správy v na úseku starostlivosti o životné prostredie.

Zo žiakov budú špecialisti na životné prostredie

Rektor prof. Rudolf Kropil vysvetlil, prečo je spolupráca s SIŽP prínosom pre študentov TUZVO: „Verím, že absolventi študijného programu Forenzná a kriminalistická environmentalistika na Fakulte ekológie a environmentalistiky, ale aj ďalších študijných programov na tejto, ale tiež na Lesníckej fakulte, sa uplatnia ako špecialisti a využijú svoje vedomosti pri riešení problémov životného prostredia. Na TUZVO máme akreditované aj študijné programy III. stupňa vysokoškolského vzdelania v oblasti ekologických a environmentálnych vied, ktorých absolventi môžu nájsť svoje uplatnenie v štátnej správe, v Slovenskej inšpekcii životného prostredia, alebo v iných organizáciách zameraných na ochranu prírody a biodiverzity.“

Článok pokračuje pod reklamou

Prepojenie teórie a praxe

Spolupráca je zameraná na  výmenu akademických a praktických informácii, vzájomné poskytovanie odborných personálnych kapacít, participáciu na vedeckých výskumných projektoch a pri riešení konkrétnych prípadov z inšpekčnej činnosti. V príprave sú odborné prednášky odborníkov zo SIŽP, doplnkové vzdelávanie pracovníkov inšpekcie a odborné stáže pre študentov TUZVO.

Riaditeľ by chcel zo študentov inšpektorov

Pri podpise memoranda  generálny riaditeľ Jenčo diskutoval o nadchádzajúcej kolaborácii aj s prof. Dr. Ing. Jaroslavom Šálkom, prorektorom pre výskumnú a vedeckú činnosť, a prof. Ing. Mariánom Schwarzom, CSc., dekanom Fakulty ekológie a environmentalistiky. Podľa generálneho riaditeľa Jenča toto stretnutie bolo mimoriadne podnetné: „Keďže poslaním univerzity je vychovať špecialistov na rôzne oblasti ekológie a environmentálnych vied, verím, že v budúcnosti posilnia rady našich inšpektorov a nájdu v našej organizácii uspokojivé profesijné uplatnenie,“ podčiarkol. „Vedecká činnosť a akademické vzdelávanie môže významne ovplyvniť ochranu životného prostredia a predchádzať environmentálnym deliktom,“ doplnil.

Zdroj: SIŽP / úprava redakcia