PriemyselZmeny v legislatíve xa Publikované 5. decembra 2021 zobraziť celý profil

Klub 500 je rozčarovaný z konania poslancov, ktorí nerešpektovali dokonca ani výhrady prezidentky a zákon o envirozáťažiach opätovne schválili bez toho, aby o ňom prebehla rozsiahla odborná diskusia. Potrestá to nielen podniky, ktoré znečistenie nespôsobili, ale predovšetkým ich zamestnancov. Podľa Klubu 500 je to bezprecedentný útok na súkromné vlastníctvo hraničiaci so znárodnením. Zamestnávatelia združení v Klube 500 sú presvedčení, že princípy, na ktorých novelizovaný zákon  o envirozáťažiach stojí, sú v príkrom rozpore s Ústavou SR a budú v tejto veci iniciovať podanie na Ústavný súd. 

Klub 500 je šokovaný z postoja poslancov, ktorí prijali novelu zákona o envirozáťažiach v znení, ktoré podľa názoru Klubu 500 ale aj prezidentky SR koliduje s princípmi právneho štátu a núti podniky znášať náklady na odstraňovanie škôd na životnom prostredí, ktoré nespôsobili. Existuje mnoho environmentálnych záťaží, pri ktorých je úradne rozhodnuté, že za likvidáciu týchto záťaží je zodpovedný štát (ako povinná osoba) a je nemysliteľné, aby sa táto zodpovednosť prenášala na súčasných vlastníkov pozemkov: „Schválenie novely zákona v tomto znení a prelomenie veta prezidentky bez akejkoľvek odbornej diskusie považujeme nielen za neférové, ale priam za aroganciu moci. Štát vyslovene trestá podniky, ktoré za envirozáťaže z minulosti absolútne nemôžu. Prenesenie zodpovednosti je z nášho pohľadu nielenže protiústavné, no  v konečnom dôsledku pre fabriky doslova likvidačné a množstvo ľudí tak skončí bez práce,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ  Klubu 500 Tibor Gregor. 

Schválená novela zákona o envirozáťažiach je podľa Klubu 500 v rozpore s Ústavou SR. Takmer všetky z areálov, na ktorých sa staré envirozáťaže vyskytujú, boli v čase, keď znečistenie vzniklo v rukách štátu. Keď sa týchto lokalít v rámci privatizácie ujali noví majitelia, nie všetci s kúpnou zmluvou preberali na seba aj zodpovednosť za odstránenie starých envirozáťaží a neboli určení ako povinné osoby.

Podľa združenia najväčších slovenských zamestnávateľov je neprijateľné, aby  boli spätne nútení podieľať sa majetkovo na ich likvidácii. „Schválený zákon je podľa Klubu 500 v príkrom rozpore s ústavným princípom právneho štátu, s ústavnou povinnosťou štátu ochraňovať a podporovať hospodársku súťaž a predstavuje nedovolený zásah do vlastníckeho práva a je retroaktívny. Spomínané ustanovenia týkajúce sa refundácie môžu zasiahnuť do práva na podnikanie a vytvoriť diskriminačné prostredie bez rešpektovania potreby rovnakých podmienok v podnikaní vo fungujúcom trhovom hospodárstve. Ide o bezprecedentný útok na súkromné vlastníctvo hraničiaci so znárodnením,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. 

Klub 500 niekoľkokrát zdôrazňoval, že v žiadnom prípade nespochybňuje potrebu riešiť problematiku starých environmentálnych záťaží. Nesmie sa to však diať na úkor tých, ktorí za znečistenie nenesú zodpovednosť. Je nemysliteľné, aby štát svoju povinnosť v rozpore s Ústavou SR prenášal na súkromné osoby a nárokoval si na ich majetok. Klub 500 bude preto v tejto veci iniciovať podanie na Ústavný súd SR. „Odporúčam všetkým, ktorí pripravovali tento zákon, aby sa zamysleli nad tým, čo spôsobili a ako by sa správali, ak by boli v pozícii súčasných vlastníkov podnikov, ktoré boli sprivatizované mnohokrát na pokraji krachu a zdôrazňujem – bez zodpovednosti za odstraňovanie starých envirozáťaží. Ministerstvo životného prostredia malo možnosť za niekoľko desaťročí preukázať, že chce riešiť staré envirozátaže, malo k tomu vytvorené rovnaké podmienky ako v susednej Českej republike, kde tento problém vyriešili v súlade s ústavou. Žiaľ, slovenské ministerstvo neurobilo nič! Pre mňa je toto najhrubší prejav arogancie po roku 1989!  Ak si pán minister životného prostredia takto predstavuje demokraciu, za ktorú bojoval v roku 1989, tak potom podľa mňa celých 30 rokov nehovoril pravdu. To chceme rozbiť, ovládnuť a rozpredať všetko čo ešte funguje?! To nech rovno poslanci príjmu zákon, že tieto firmy prevezmú. Naša krajina takýto prístup nepotrebuje, je to z môjho pohľadu hanba všetkým, ktorí za to zdvihli ruku. Beda národu, keď sa politická arogancia dostane k moci!“ uzatvára predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

Zdroj: Klub 500

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov