PodnikanieRozhovoryZaujímavosti xa Publikované 24. decembra 2016 zobraziť celý profil

Staré známe „dôveruj, ale preveruj“ platí aj v podnikaní. Dvakrát. Mnoho podnikateľov si totiž neoverí svojho nového obchodného partnera a neskôr ich to môže dobehnúť v podobe neuhradených faktúr, či bezsenných nocí. Riešiť priamo problém je často finančne, ale i časovo dosť náročné, obzvlášť v momente, ak sa jedná o kľúčového partnera.

Existuje aj „prevencia“ ako si svojho nastávajúceho partnera overiť behom pár minút. Tu zistíme jeho podlžnosti, nedoplatky, majetok alebo iné kľúčové informácie, na základe ktorých sa vieme ďalej rozhodnúť. Radi riskujete alebo chcete vedieť s kým sa púšťate do hry zvanej podnikanie? Nepodnikajte s hocikým – indexpodnikatela.sk. Kto za týmto projektom stojí a ako vznikol? Odpovie nám Branislav Vaculčiak.

Branislav čo stálo úplne na začiatku pri zrode myšlienky Index Podnikatela a prečo vlastne vznikol?

Pri ceste z dovolenky som viedol diskusiu s otcom (konkrétne začiatkom januára 2014), ktorý sa tiež pohybuje v podnikaní. Stažoval sa na to, ako niektoré firmy v stavebníctve podnikajú tak, že už na začiatku vedia že tí najmenší – živnostníci nedostanú zaplatené. Takéto firmy potom na seba hodia reštrukturalizáciu, aby sa zbavili dlhov.

Mňa vtedy napadlo, že už je dosť veľa verejných zdrojov, kde by sa dali zistiť takéto problémové firmy, kde by sa ku nim dali dohľadať prípadné dlžoby na daniach, zdravotnom, či sociálnom poistení, súdne rozhodnutia, či platobné rozkazy.

Taktiež ma napadlo, že som zachytil informáciu o testovaní beta prevádzky registra účtovných závierok. Vedel som zo školy, čo je účtovná závierka a aké informácie sa z nej dajú získať.

A vtedy mi skrsol nápad. Agregovať veľa informácií o firmách na jednom jedinom mieste a pomocou výsledkov z účtovných závierok vytvoriť aj nejaké ratingové číslo. A tak v podstate vznikol aj názov – index podnikateľa. Ten by mal aj laikovi napovedať, či je správne s firmou podnikať alebo nie.

Vyvíjal sa projekt podľa prvotných plánov?

Keď sa na to pozriem spätne, musím uznať, že všetko fungovalo prekvapivo dobre, avšak je jasné, že niektoré veci mohli byť trochu lepšie. Našou výhodou bolo, že produkt bol veľmi dobrý, ale na druhej strane, ako je to na začiatku každého projektu, bolo potrebné začať čím skôr hľadať investora.

Vzhľadom na to, že projekt nikto na trhu nepoznal, aj predaje boli slabé. Preto sme sa museli zamerať na marketing a teda dostať ho do povedomia ľudí. K tomuto všetkému bolo potrebné vytvoriť team ľudí, ktorí budú na tom pracovať a teda získať ďalšie financie potrebné na fungovanie projektu.

Spomeniete si kto bol vo vašom tíme medzi prvými? Sú tam aj dnes?

Prvým členom nášho tímu, okrem pána docenta Gala z Prešovskej univerzity, bol kolega programátor, ktorého sme presunuli z druhej firmy. Ten bol u nás pomerne dlho, približne rok a pol, avšak potom sa chcel kariérne posunúť a odišiel do Brna. Ostatní členovia nášho teamu viac – menej pretrvávajú v stálom zložení. Momentálne sme desiati, pričom plánujeme rozširovať náš team aj naďalej. 

S akými problémami ste museli zápasiť, aby sa Index Podnikatela dostal tam, kde je dnes?

Ako som už spomenul, náš produkt je naozaj revolučný, avšak v časoch, keď sme začínali ho skoro nikto nepoznal. Bolo to niečo úplne nové a dalo by sa povedať, že 9 z 10 ľudí nevedelo, že niečo také vôbec existuje. V podstate sme otvárali nový, neznámy trh a preto bolo veľmi náročné predstaviť všetky možnosti nášho produktu v krátkom čase.

Nebolo možné na to použiť iba obyčajný billboard, bolo potrebné sa dostať do povedomia ľudí. Dokonca aj dnes si ešte našich zákazníkov vychovávame a školíme a až keď nám poskytnú viacej svojho času na predstavenie, pochopia s čím všetkým im náš produkt vie pomôcť. Niekedy to nie je jednoduché vysvetliť, avšak, keď im produkt ukážeme, tak ich veľmi zaujme.

Pre koho je IndexPpodnikateľa určený a aká je jeho úloha v podnikateľskom prostredí?

Je prirodzené, že podnikatelia vstupujú do obchodného vzťahu s inými podnikateľmi. V súčasnosti sa však čoraz viac stretávame s tým, že faktúry nie sú zaplatené, pretože odberateľ sa ocitne vo finančných ťažkostiach. Mnohokrát sa stáva, že po finančnej stránke je na tom odberateľ zle už predtým, ako do tohto obchodného vzťahu príde. Ako má však podnikateľ vedieť posúdiť, či je jeho potenciálny obchodný partner dôveryhodný alebo nie a či mu zaplatí?

Pravdou je, že s dostatkom informácií má podnikateľ oveľa jasnejšiu predstavu o tom, ako je na tom iný podnikateľ, s ktorým plánuje obchodovať. Index Podnikateľa je teda určený pre firmy, ktoré si chcú overiť svojho obchodného partnera. Náš portál obsahuje veľa informácií, ktoré dokážu podnikateľovi povedať o obchodnom partnerovi dosť veľa.

Podnikateľ si môže zistiť, do akej miery je zadlžený, teda aký je pomer vlastných a cudzích zdrojov financovania. Môžu sa informovať o tom, či náhodou hodnota vlastného imania nie je záporná. Veľmi užitočné sú informácie o tom, ako dlho obchodnému partnerovi trvá, kým uhradí svoje záväzky, pričom túto informáciu podnikateľovi prezradí ukazovateľ doba obratu záväzkov.

Podnikateľ môže sledovať vývoj všetkých ukazovateľov v čase. Samozrejme, podnikateľ si môže overiť, či je podnik v reštrukturalizácii alebo v konkurze, komu je dlžný a v akých súdnych sporoch bol účastníkom, čo je v praxi tiež veľmi nápomocné.

Môže zároveň zistiť, či sa zúčastňuje obchodný partner verejných obstarávaní a ktoré z nich vyhral. Povedal by som teda, že úlohou Indexu Podnikateľa v podnikateľskom prostredí je znižovanie rizika pri vstupe do obchodných vzťahov s novými obchodnými partnermi.

S akými reakciami sa stretávate od podnikateľov? Niekomu zachránite „kožu“ no tí, čo majú zlé hodnotenia – kontaktujú vás aj oni?

Reakcie podnikateľov sú rôzne. Sú takí podnikatelia, ktorí nás veľmi podporujú a sú nadšení naším produktom. Aktívne s nimi komunikujeme, pričom nám dávajú rôzne zaujímavé podnety na vylepšenie nášho produktu, ktoré sa snažíme zrealizovať a implementovať do nášho systému. Sme si vedomí toho, že náš zákazník najlepšie vie, aké informácie sú preňho najviac užitočné pri overovaní obchodných partnerov.

Samozrejme, existujú aj takí, ktorí nie sú našim produktom nadšení, hlavne v súvislosti s tým, že sú na stránke zverejnené údaje o nich. Najčastejšie máme problém s tým, že nám nedali povolenie na uverejňovanie takýchto informácií a poškodzuje to ich meno.

Neuvedomujú si však, že tieto informácie sú z verejne dostupných zdrojov a môže si ich pozrieť naozaj každý. My sme im dali pridanú hodnotu tým, že sme ich zjednotili a spracovali. Sme v dobe informácií a myslím si, že každý by mal možnosť tieto informácie využiť vo svoj prospech.

Odkiaľ čerpáte dáta a sú na 100% dôveryhodné?

Všetky dáta pochádzajú z verejne dostupných zdrojov. Zdrojom dát sú napríklad digitálne spracované účtovné závierky slovenských podnikov z Registra účtovných závierok. Tieto dáta sú získavané automaticky a sú pravidelne aktualizované. Aj ďalšie dáta sú získavané iba z verejne dostupných zdrojov, pričom ich správnosť je možné spätne overiť. Takže povedal by som, že dôveryhodnosť našich dát je závislá od správnosti dát, ktoré sú uverejnené na stránkach, z ktorých ich čerpáme.

Okrem Registra účtovných závierok čerpáme dáta z Obchodného registra, Živnostenského registra, Obchodného vestníka, Centrálneho registra zmlúv, spolupracujeme s portálom www.otvorenesudy.sk. Nič nie je 100% a niekedy sa môže objaviť drobná nezrovnalosť, avšak vždy sa snažíme čo najrýchlejšie prísť na príčinu problému a odstrániť ho.

Aké sú možnosti na vyskúšanie systému Index Podnikateľa pre záujemcov? Sú všetky informácie verejne dostupné alebo sa za ne aj platí?

Keď zákazníci prídu na našu stránku, môžu nájsť základné i podrobné informácie o podnikoch. Zobrazenie podrobnejšej finančnej analýzy vyžaduje registráciu.

V rámci nášho portálu ponúkame 14-dňový skúšobný balík. Na registráciu je potrebné len meno, názov firmy a telefonický a mailový kontakt. Skúšobný balík obsahuje prístup k podrobným údajom o 25 firmách a je možné si nastaviť monitoring. ( Registrovať sa môžete tu – https://www.indexpodnikatela.sk/registracia )

Po uplynutí dvoch týždňov zákazníka vždy kontaktujeme, zisťujeme, či je s produktom spokojný a či má záujem zakúpiť si platený balíček. V prípade, že záujem nemá, jeho účet jednoducho pozastavíme. Veľa krát sa nám však stáva, že zákazníci, ktorí nemajú hneď záujem o platenú verziu, sa k nám po čase vrátia. V rámci platených balíkov sú dostupné všetky informácie, cena závisí od množstva firiem, ktoré je možné prezerať.

Aká je vaša vízia na najbližšie roky s Indexom Podnikateľa?

Prvoradým cieľom našej spoločnosti je jednoznačne rast. Momentálne to máme veľmi dobre rozbehnuté a radi by sme pokračovali v našom trende a teda dosahovali 100% medziročný nárast v tržbách. Je jasné, že s tým ruka v ruke súvisí aj rozširovanie nášho teamu, avšak to je v dnešnej dobe veľmi ťažká úloha.

Momentálne priebežne stále hľadáme nových kolegov, no zohnať kvalitných ľudí je naozaj extrémne náročné. (Kto by mal záujem o spluprácu s nami – môže nás kontaktovať)

Podľa všetkého sa s týmto problémom budeme pasovať aj v budúcom roku, ale pevne verím, že sa nám podarí čím skôr náš team doplniť kvalitnými kolegami. Ďalším našim plánom je určite aj expanzia do zahraničia, pričom by sme chceli začať Českou republikou.