EkonomikaFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 13. septembra 2018 zobraziť celý profil

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 3. apríla. Možnosť odložiť si podanie daňového priznania až o šesť mesiacov (do 1. októbra) využilo 20 178 daňovníkov. Na podanie daňového priznania im zostávajú necelé tri týždne. Pozor si musia dať na elektronickú komunikáciu.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu 1 901,67 eur

Podanie daňového priznania si odložilo o tri, resp. o šesť mesiacov viac ako 200 000 daňovníkov. Hraničný termín sa blíži tým z nich, ktorí si odložili podanie daňového priznania až na september. Do 1. októbra 2018 musí daňové priznanie k dani z príjmov za 2017 odovzdať 19 260 fyzických osôb a 918 právnických osôb. Ide o daňovníkov, ktorí mali zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia. Fyzické osoby podnikatelia, ktoré budú podávať odložené daňové priznanie, by preto nemali odkladať registráciu na portáli finančnej správy.

Tabuľka: Prehľad počtu oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa jednotlivých mesiacov – do hraničného termínu na podanie DP:

     do 30.4.                   do 31.5.                      do 2.7.                do 1.10.            
DPFO         1891         1550          75 947        19 260
DPPO         2085         1382          97 370            918
Celkom         3976         2932         173 317        20 178

Finančná správa zjednodušila proces registrácie a autorizácie na portáli finančnej správy. „Chceli sme procesy fyzickým osobám podnikateľom uľahčiť. Najdôležitejšou zmenou je zjednotenie registrácie a autorizácie do jedného kroku. Ide o uľahčenie procesov tým fyzickým osobám podnikateľom, ktoré konajú vo svojom mene. Nemusia absolvovať krok autorizácie. Tú spravíme za nich,“ vysvetlil prezident finančnej správy František Imrecze.

Proces registrácie fyzických osôb – podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene, je tak jednoduchší

Stačí po vyplnení registračného formulára zaškrtnúť políčko „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie“ priamo pod formulárom. Autorizáciu za subjekt vykoná finančná správa.

Odkladať registráciu by nemali tie subjekty, ktoré idú podávať odložené daňové priznanie. Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní, a teda najneskôr do januára 2019 (pre podanie DP k dani z motorových vozidiel za 2018), resp. do konca marca 2019 (podanie DP k dani z príjmov za 2018).

Počet elektronicky komunikujúcich daňovníkov s finančnou správou sa neustále zvyšuje. Aktuálne je zaregistrovaných takmer 553 315 daňovníkov. Koncom roka 2017 ich bolo približne 370 000.

Všetky informácie k elektronickej komunikácii sú dostupné na portáli finančnej správy v časti „Elektronická komunikácia – praktické informácie pre používateľov„.