eKasaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 19. júna 2018 zobraziť celý profil

Nedávno sa na mňa obrátil podnikateľ so sťažnosťou, že dostal pokutu 330 € aj keď jeho čašníčka každú objednávku nablokuje. Po preštudovaní zápisnice z kontroly som zistil, že kontrolný nákup síce bol nablokovaný, ale čašníčka zabudla odovzdať doklad.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici a aj vo virtuálnej registračnej pokladnici odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení …Ten, kto zaeviduje tržbu v registračnej pokladnici, ale neodovzdá pokladničný doklad, dopustí sa správneho deliktu podľa § 16a písm. e) za čo mu hrozí pokuta od 330 € až do 3 300€.

Pokuta bola oprávnená a podnikateľ obišiel s minimálnou pokutou, akú mu kontrolóri mohli uložiť.

Je len na podnikateľovi, či pokladničný doklad zákazníkovi podá do ruky, položí na pult alebo pribalí do tašky, lebo zákon spôsob odovzdania neurčuje.

Virtuálna pokladnica dokáže pracovať so súbormi vo formáte PDF a preto to používateľov láka k tomu, aby tento súbor namiesto tlače odoslali zákazníkovi e-mailom. Pri elektronickej pokladnici som sa stretol s tým, že firma dodatočne zasielala bločky poštou.

Z hore citovaného zákona, ale jasne vyplýva, že pokladničný doklad nieje možné poslať e-mailom a ani dodatočne zaslať poštou a podnikateľovi za takýto postup hrozí rovnaká pokuta  330 až 3 300 €.

Vyjadrenie finančnej správy na túto tému nájdete na nasledovnom odkaze.