Finančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 22. marca 2018 zobraziť celý profil

Kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v prevádzkach územného obvodu Colného úradu Prešov opäť priniesli viaceré zistenia v súvislosti s porušovaním zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP). Nočné kontroly prevádzok neboli žiadnou výnimkou.

Počas uplynulého víkendu v nočných hodinách (16.-18.03.2018) sa konala v spolupráci s colníkmi Colného úradu Prešov, Colného úradu Bratislava, Finančného riaditeľstva SR a s príslušníkmi Policajného zboru SR spoločná súčinnostná kontrolná akcia s názvom „KASA“.

Cieľom kontrolnej akcie bola kontrola dodržiavania zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „zákon o používaní ERP“) a kontrola legality nadobudnutia tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane (alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky) vo vytypovaných prevádzkach územného obvodu Colného úradu Prešov.

Počas akcie bolo celkovo skontrolovaných 8 prevádzok

Išlo o štyri prevádzky nočných barov a diskoték a štyroch prevádzkovateľov taxislužieb, pričom v 6 prípadoch colníci zistili porušenie zákona. Vo všetkých prípadoch colníci zistili nezaevidovanie tržby v ERP a navyše v dvoch prípadoch prevádzkovateľ nezaevidoval vklad hotovosti do ERP. V jednom z týchto prípadov u prevádzkovateľa taxislužby išlo o opakované porušenie zákona. Celková suma uložených pokút colným úradom predstavuje  2 730 eur.

Prešovskí colníci za uplynulé mesiace vykonali vo svojom regióne 149 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní ERP. Išlo nielen o kontroly prevádzok na predaj tovaru, ale aj prevádzkovateľov poskytujúcich služby. Kontroly colného úradu so zameraním na ERP boli vykonávané nielen na základe vlastnej činnosti, ale častokrát najmä na základe podnetov a informácií samotných občanov o prípadnom porušovaní zákona. Za sledované obdobie Colný úrad Prešov odhalil 104 prípadov porušenia zákona. Colníci počas kontrolných akcií zistili, že aj napriek neustále avizovaným kontrolám niektorí predajcovia stále porušujú zákon.

Pri 149 vykonaných kontrolných nákupoch tak bolo v 104 prípadoch zistené porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, čo predstavuje 70 %.

Celková výška udelených pokút dosiahla hodnotu 33 230 eur

Najčastejším porušením zákona bolo:

  • nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici (za čo sa ukladá sankcia vo výške od 330 eur do 3 300 eur, v prípade opakovaného porušenia zákona sa ukladá až vo výške od 660 eur do 6 600 eur) až v 82 % prípadov,
  • nezaevidovanie vkladu hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici v 11 % prípadov,
  • neodovzdanie pokladničného dokladu v 7 % prípadov.

V desiatich prípadoch bolo zistené opakované porušenie zákona a v štyroch prípadoch bol vydaný zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služieb.
V takýchto kontrolných akciách bude colný úrad pokračovať i naďalej. 

zdroj: Finančná správa