MzdyÚčtovnícka poradňaÚčtovníctvo xa Publikované 24. februára 2021 zobraziť celý profil

Môžeme zamestnať študenta na pozíciu vodiča na dohodu o brigádnickej práci študentov alebo na dohodu o pracovnej činnosti?

Odpoveď:

Podľa § 2 ods. 3 písm. a)  Zákona č. 462/2007 Z.z. (Zákon o organizácii pracovného času v doprave ďalej len „zákon“) je zamestnanec v doprave na účely tohto zákona mobilný zamestnanec

Mobilný zamestnanec je v § 2 ods. 4 tohto zákona definovaný ako zamestnanec v doprave, ktorý ako člen cestujúceho personálu poskytuje služby cestujúcim alebo prepravuje tovar po ceste, na dráhe alebo na vnútrozemských vodných cestách, a člen posádky lietadla, ktorého zamestnáva letecká spoločnosť so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

Následne podľa § 7 ods. 1 tohto zákona platí, že mobilní zamestnanci v cestnej doprave na účely tohto zákona sú vodiči a ďalší členovia cestujúceho personálu, ktorí vykonávajú dopravné činnosti v cestnej doprave pre zamestnávateľa v pracovnom pomere.

Z uvedeného vyplýva, že vodiča je možné zamestnať len v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy, nie na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zákon o organizácii pracovného času v doprave platí pre zamestnancov v doprave všeobecne, to znamená, že platí pre zamestnancov, ktorí pracujú ako vodiči prepravujúci tovar na osobnom motorovom vozidle, dodávke, nákladnom vozidle do / nad 3,5 tony, taktiež zamestnanci zabezpečujúci alebo vykonávajúci nakládku alebo vykládku tovaru a iní zamestnanci definovaní v § 3 tohto zákona.