MarketingPodnikanieStrategický manažment xa Publikované 1. augusta 2018 zobraziť celý profil

Podnikanie je aj o emóciach. To, či je váš zamestnanec spokojný alebo frustrovaný, nakoniec pocíti zákazník, čo sa určite prejaví na výške príjmov firmy. Preto je na mieste, ak chcete preniesť aspoň trochu ľudskosti do sveta biznisu.

Práve ľudskosť je nesmierne dôležitá pre slobodnú firmu, v ktorej ľudia pracujú s radosťou a ľahšie dosahujú maximálne možné výsledky.
V predchádzajúcom článku “Slobodná firma – Ako viac zarobiť vďaka spokojným zamestnancom”  som detailne rozobrala prvé dva princípy slobodnej firmy. Písala som o tom, aby sa firmy správali k svojim ľuďom ako k dospelým. Spomenula som aj transparentnosť, pretože ak budete so zamestnancami o všetkom hovoriť, získate si ich dôveru.

Ďalšie princípy slobodnej firmy

Zmena v prospech ľudskosti vo firme a slobody v práci, nepríde z korporácií. Príde zdola, od malých a stredných firiem, ktoré začnú tieto princípy uplatňovať, pretože im prinesú reálne výsledky, pozitívne zmeny a benefity.
Pri korporátnom spôsobe riadenia sa vytráca veľa vecí, ktoré pomáhajú zamestnancom dosahovať maximálne výsledky, presadzovať zmeny vo firme, zavádzať inovácie, či kreatívne riešenia a zároveň mať z práce aj radosť.

Vytráca sa to kvôli veľkej anonymite. V korporácii som pracovala vyše 10 rokov. Osobne som poznala ľudí na svojej úrovni a manažérov, ktorí patrili o úroveň vyššie. Ostatných som nepoznala a ich závažné rozhodnutia sa ku mne dostali iba formou mailu, či videa. Žiadna komunikácia zoči voči.
Dôležité skutočnosti sme sa dozvedeli na poslednú chvíľu a cítili sme, že nemáme na výber. Veľa vecí bolo netransparentných a získali sme len povrchné informácie.

Riadenie v slobodnej firme je úplne odlišné.

V slobodnej firme neexistuje štandardná hierarchia riadenia ľudí

slobodna firma, Sona OndrejkovaNavonok slobodné firmy vystupujú s určitou štruktúrou, aby bolo jasné, koho treba kontaktovať a kto má aké podpisové práva. Avšak vnútorne je štruktúra slobodnej firmy otvorená a nemá presne stanovené pravidlá.

Slobodná firma predstavuje sieť ľudí, ktorí sú navzájom poprepájaní podľa toho, na akých projektoch pracujú.
Napríklad vyhodnotenie výsledkov za predchádzajúci rok vyzerá takto: Zamestnanec si vyberie človeka, s ktorým si chce prejsť výsledky svojej práce. Vypýta si od neho spätnú väzbu, pričom zakaždým to môže byť úplne iný človek.

Tento spôsob riadenia podporuje vzájomnú spoluprácu. Zamestnanec si pýta spätnú väzbu od človeka nie preto, že je to jeho šéf, ale preto, že mu dôveruje a cení si jeho názor a rady.

Zároveň to podporuje ľudskú potrebu spojenia. Zamestnanci počas celej pracovnej doby majú naplnenú potrebu niekam patriť. Tešia sa v práci, ale aj doma, pretože robia niečo, čo ich baví a napĺňa. Nemusia striktne rozlišovať pracovný a súkromný život, neznášať pondelok a túžobne čakať na piatok, či víkend.
Je to jednoduché, stačí si pamätať, že sloboda v práci je synonymom pre ľudskosť v práci. O tom je slobodná firma.

Preneste rozhodovacie právomoci do rúk ľudí

Úprimne, zľakli ste sa tejto predstavy? Nechať rozhodovať ľudí môže niektorých manažérov vystrašiť. Obava, že zrazu budú pre firmu nepotrební, je na mieste. Preto k tomu treba pristupovať veľmi citlivo.
Zamestnanec nerozhoduje o čomkoľvek a kdekoľvek. Svoje rozhodnutie musí najprv prekonzultovať s niekým, kto je v danej oblasti považovaný za odborníka. Musí si zistiť informácie, fakty a čísla, ktoré s tým súvisia.

Napríklad, ak chce investovať, mal by mať predstavu o tom, ako rýchlo sa investícia vráti, a aký efekt to firme prinesie. Vypočíta si KPI – Kľúčové ukazovatele výkonu (Key Performance Indicators) urobí všetky činnosti, ktoré by spravil manažér alebo majiteľ firmyAk vyhodnotí, že je to pre firmu prospešné, až vtedy spraví rozhodnutie.

Nejde o nič iné ako o self management. Síce nad sebou nepotrebujete kontrolnú ruku, ale za svoje rozhodnutie preberáte plnú zodpovednosť. Vopred sa zamyslíte, aké dôsledky môže mať vaše rozhodnutie. Existujú určité princípy, ktoré treba dodržať.

Slobodná firma nie je pre každého

Slobodná firma si vyžaduje silnú firemnú kultúru a sebareflexiu ľudí, ktorí vo firme pracujú.
Bude fungovať jedine vtedy, ak zamestnanci dokážu akceptovať spätnú väzbu a objektívne sa pozrú na výsledky svojej práce. Ak niečo nevyšlo, vedia to na rovinu priznať a z chýb sa aj poučiť. Veď sme ľudia, nie stroje. Dôležité je, aby sme tú istú chybu neopakovali viackrát.

Naopak, ak sa zamestnanci podieľali na dosiahnutí cieľov a priblížili sa k vízii firmy, sú za to adekvátne ohodnotení.
Vo firme sa veľmi rýchlo vyselektujú ľudia, ktorí nemajú sebareflexiu. Ide o ľudí, ktorí napríklad nedokážu prijať, že bol niekto lepší, a preto si zaslúži vyššiu odmenu. Pracovať vo firme, ktorá funguje na tomto princípe, je pre nich ťažké. Radšej z firmy odídu.
Je viacero princípov slobodnej firmy. Zamerala som sa na tie najdôležitejšie:

  • Správajte sa k ľuďom ako k dospelým.
  • Buďte transparentný a so svojimi zamestnancami hovorte o všetkom.
  • Preneste rozhodovacie právomoci do rúk ľudí.
  • A myslite na to, že v slobodnej firme neexistuje štandardná hierarchia riadenia ľudí.

Ak sú vám tieto princípy veľmi blízke a túžite z vlastnej firmy spraviť slobodnú, dohodnite si so mnou stretnutie. Spoločne nájdeme spôsoby, aby vaši zamestnanci boli spokojní a firma dosahovala vyšší príjem. Veľmi rada vám ukážem, ako na to.