PR správy
Publikované 1. augusta 2019 zobraziť celý profil

História jednodňovej chirurgie siaha do konca 19. storočia, keď vznikla prvá odborná práca o jednodňovej chirurgii v Škótsku. Dôvodom bol nedostatok nemocničných lôžok, ale aj finančná výhodnosť operácií prevádzaných v režime jednodňovej chirurgie. Trvalo ale ešte dlhú dobu, kým si jednodňová chirurgia našla stabilné miesto v oblasti moderného zdravotníctva. Dnes sú výhody jednodňovej chirurgie jasné a dobre zdokumentované a jej podiel stále narastá.

Výhody pre pacienta

Zákroky vykonané v režime jednodňovej chirurgie sú pre pacienta šetrnejšie, tým aj menej bolestivé. Vo všeobecnosti ide o vykonávanie plánovaných operačných zákrokov tak, že pacient je do zdravotníckeho zariadenia prijatý v deň operácie a niekoľko hodín po nej je prepustený domov.

Kratší pobyt v zdravotníckom zariadení neprináša len zníženie stresu a psychickú pohodu pacienta, ktorý sa lepšie zotavuje v domácom prostredí, ale aj minimalizáciu možnosti vzniku nemocničnej nákazy (nozokomiálne nákazy) a vďaka používaným šetrným operačným metódam aj výrazné skrátenie dĺžky práceneschopnosti.

Aké operačné výkony spadajú pod jednodňovú chirurgiu

S rozvojom medicínskych postupov neustále narastá množstvo výkonov, ktoré môžu byť predmetom jednodňovej chirurgie. Najčastejšie sú to operačné zákroky v oblasti všeobecnej chirurgie, ortopédie, oftalmológie, otorinolaryngológie, gynekológie a urológie.
Typickými zákrokmi jednodňovej chirurgie sú artroskopie kĺbov – ramena, kolena, členka, odstránenie kŕčových žíl a metličiek a laserové odstránenie dioptrii.

Najznámejším zákrokom je odstránenie refrakčných chýb oka, teda krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu laserom. Moderným riešením je však aj laserová operácia šedého zákalu, ktorá je podľa najnovších európskych štatistík druhou najčastejšou operáciou v Európskej únii. 

Ako si správne vybrať kliniku jednodňovej chirurgie

Aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, potrebujete vedieť:

  • ktoré kliniky vykonávajú operačný zákrok, ktorý sa chystáte podstúpiť,
  • či má vami vybrané pracovisko uzatvorenú zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou,
  • či je zdravotný výkon, ktorý sa chystáte absolvovať plne alebo čiastočne hradený zo
  • zdravotného poistenia,
  • či zdravotnícky materiál, ktorý bude pri zdravotnom výkone použitý je plne alebo čiastočne
  • hradený zo zdravotného poistenia,
  • aké sú všetky možnosti výberu z dostupných materiálov a pomôcok,
  • čo zahŕňa štandardná zdravotná starostlivosť,

Zdroj: Statistics Explained

Aký nadštandard a v akých cenách vám môže klinika alebo lekár ponúknuť

Poistný vzťah preukazujete predložením preukazu poistenca, karty EHIC, cudzinci pochádzajúci z členských krajín EÚ predložením príslušných formulárov. Platba za výkon môže byť pre poistencov rôznych poisťovní odlišná – závisí od obsahu zmluvy uzavretej s tou ktorou zdravotnou poisťovňou.

POZOR: Poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, má právo len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Infomedica šetrí Váš čas a peniaze

Webový portál www.infomedica.sk ako prvý prináša na jednom mieste porovnanie kliník jednodňovej chirurgie podľa toho, aké operačné zákroky sa na klinike vykonávajú, aká je cena zákroku na rôznych klinikách a s akými doplatkami sa na klinike môžete stretnúť.

Na stránke nájdete všetky potrebné informácie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či operačný zákrok podstúpite, ako prebieha predoperačná príprava, samotná operácia, ako dlho bude trvať návrat do práce, kedy budete môcť znova zasa naplno športovať.

Väčšina kliník preferuje telefonické alebo osobné objednávanie klientov. Keďže dovolať sa nebýva vždy jednoduché, Infomedica ponúka možnosť požiadať o objednanie prostredníctvom jednoduchého formulára. Po odoslaní objednávkového formulára vám zašleme na váš email návrh termínu konzultácie na vybranú kliniku. Šetrite svoj čas. Za objednanie prostredníctvom infomedica.sk neplatíte.

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!