eKasaFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 6. marca 2021 zobraziť celý profil

Niektoré VRP pokladnice hlásia chybu 100 a nie je možné vôbec vystavovať pokladničné doklady. Jediný spôsob, ako je možné odovzdať zákazníkovi platný pokladničný doklad, je vypísať paragón. Prvé výpadky a problémy sa začali vyskytovať už v piatok 5. marca.

Návod ako vystaviť správne paragón, nájdete v tomto článku Čo má obsahovať správne vypísaný paragón?

Finančná správa oficiálne oznámila, že VRP pokladnica bude mať odstávku, ale tá mala byť až od dnešného večera (6. marca 2021) od 22:00 hod. do druhého dňa 7. marca do 20:00 hod.

ORP pokladnice bez ohľadu na výrobcu striedavo strácajú spojenie s Finančnou správou, a preto tlačia offline pokladničné doklady. Offline pokladničný doklad je riadnym a platným pokladničným dokladom, ktorý musíte odovzdať zákazníkovi. Keďže server eKasa nie je trvalo nedostupný, stále platí povinnosť odoslať offline doklady do 96 hodín od prvého pokusu o odoslanie.*)

Legenda:

*)§ 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e‑kasa prostredníctvom pokladnice e‑kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí; túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať tržbu v systéme e‑kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on‑line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e‑kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e‑kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.