eKasaFinančná správaKontrolyPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 19. decembra 2022 zobraziť celý profil

Kontrolóri finančnej správy v novembri tohto roka preverili 883 podnikateľských subjektov, z toho 611 formou online monitorovania na mieste a 328 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 192 prípadoch. Najčastejšie sa subjekty dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby. 

Kontroly boli v novembri tohto roka realizované najmä v oblastiach služieb pohostinstiev, jedální, ostatných jedálenských službách a zariadeniach účelového stravovania a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach.

Vyše 1/2 z kontrolných nákupov dopadla zle

Porušenie zákona odhalili kontrolóri v 192 prípadoch, čo predstavuje 58,4 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 19,86 % z celkového počtu kontrol, vrátane monitorovania. Podnikatelia pritom najčastejšie porušili zákon tým, že neevidovali tržby, čo sa preukázalo v 141 prípadoch. Kontrolóri tak uložili pokuty vo výške 46 340 eur.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Bločky nevydávali opakovane

Finančnej správe sa zároveň aj potvrdzuje, že má zmysel uskutočňovať tiež opakované kontroly. Celkovo bolo zrealizovali 36 opakovaných kontrolných nákupov, a to u podnikateľov, ktorí v mesiaci september 2022 tržbu nezaevidovali. V 10 prípadoch bolo zistené rovnaké porušenie zákona.

Kontroly boli realizované aj v prípade 80 virtuálnych registračných pokladníc (VRP). Formou online monitorovania bolo preverených 54 VRP a formou kontrolných nákupov 30 VRP, kde niektoré pokladnice boli monitorované aj kontrolované. Porušenie zákona bolo zistené v 24 prípadoch, za čo kontrolóri udelili pokuty vo výške 5 280 eur.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.