EkonomikaPoľnohospodárstvoSlovensko xa Publikované 20. decembra 2020 zobraziť celý profil

Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR v novembri 2020 vykonali 4548 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Z uvedeného počtu bolo 212 kontrol s nedostatkom, celkovo sa zistilo 701 nedostatkov.

Prekontrolovaných bolo 1223 právnych subjektov a  2077 prevádzok

Vyplýva to z aktuálnej správy ŠVPS SR. Z celkového počtu 4548 kontrol sa najviac úradných kontrol v mesiaci vykonalo v stredných predajniach 1439 (31,6 %), potom v malých predajniach 1268 (27,9 %) a v hyper- a supermarketoch 780 kontrol (17,2 %). 

Inšpektori ŠVPS urobili 98 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho zistili nedostatky pri 41 kontrolách. Mimo pracovnej doby skontrolovali 64 právnych subjektov a 97 prevádzok, nedostatky zistili na 41 prevádzkach. Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologických zariadení a pracovných pomôcok a v hygiene skladovania a v označení.

Uložených bolo 67 blokových pokút v celkovej výške 3730 eur. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol, sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách,“ spresnila ŠVPS.

Udelené pokuty

V sledovanom období podľa ŠVPS nadobudlo právoplatnosť 93 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. „Pokuty boli uložené vo výške 96.950 eur. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí dosiahla 1042,47 eur. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 7000 eur,“ dodala veterinárna a potravinová správa.

zdroj: TASR / úprava: redakcia