eKasaEkonomikaSlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 6. septembra 2018 zobraziť celý profil

Legislatívny proces, prostredníctvom ktorého chce finančná správa uviesť do praxe projekt eKasa, pokračuje. Online pripojenie pokladníc na finančnú správu má jasný cieľ – bojovať proti podvodom vo finálnej spotrebe.

Finančná správa od roku 2012 prijala viacero opatrení v boji proti daňovým podvodom

Medzi najvýznamnejšie patrí napríklad zavedenie kontrolného výkazu DPH, zriadenie daňovej kobry, zavedenie informačného systému kontrolných známok, obmedzenie platieb v hotovosti, spustenie virtuálnej registračnej pokladnice či proklientske opatrenia zamerané na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností ako softwarning a elektronická komunikácia.

Vďaka týmto opatreniam priniesla finančná správa do štátneho rozpočtu o 3,7 mld. eur viac (4,3% HDP) a znížila daňovú medzeru zo 41 na 26%.
Daňová medzera na úrovni 26% však stále nie je dostačujúca, preto finančná správa postupne zavádza ďalšie opatrenia ako projekt Alladin (zrýchlenie výkonu miestnych zisťovaní a daňových kontrol), projekt nanomarkery (opatrenie proti podvodom na minerálnych olejoch) a najmä projekt eKasa.

Ako povedal prezident finančnej správy František Imrecze: „Daňová medzera je na úrovni 1,5 miliardy eur na DPH a z toho tretina je v maloobchode a v sektore služieb.“

Fiškálny modul nie je dostatočným opatrením v boji proti daňovým podvodom, potrebná je onlinizácia.  Zo skúsenosti finančnej správy totiž vyplýva, že podvody na registračných pokladniciach sa stávali čoraz sofistikovanejšími. Pracovníci finančnej správy počas kontrol napríklad odhalili falošné bločky na trhu alebo rôzne zásahy do pokladníc.

„Sme presvedčení, že jediná efektívna cesta, ako podvody s registračnými pokladnicami eliminovať, je ich onlinizácia, teda ich online pripojenie na finančnú správu,“ uviedol Imrecze.

„Elektronizácia pokladníc je súčasťou opatrení boja proti daňovým podvodom na DPH, ako aj na dani z príjmu právnických osôb. Dôvodom zavedenia e-Kasy je totiž omnoho vyššia medzera v sektore finálnej spotreby, ako je priemerná daňová medzera na DPH v krajine,“ vysvetlil podrobnejšie dôvody plánovaného zavedenia eKasy prezident finančnej správy František Imrecze.

Projekt eKasa prinesie benefity nielen predávajúcim, ale aj kupujúcim: zníženie administratívnej záťaže, elektronický bloček, liberalizované koncové zariadenie (na evidovanie tržieb nebude potrebná iba pokladnica, ale aj tablet, mobil, počítať a pod.). Výhodou pre finančnú správu bude zrýchlenie a zjednodušenie systému kontroly.

Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu

V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy.

Výnosy z postupného celoplošného zavedenia eKasy v roku 2019 odhaduje finančná správa na 72,3 mil. eur. a 117,9 mil. eur v roku 2020, následne každý ďalší rok približne 122 mil. eur. Zavedenie eKasy zníži daňovú medzeru na DPH v sektoroch HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne), v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15%. Suma daňovej medzery na DPH v spomínaných sektoroch za rok 2014 totiž dosahovala výšku až 491 mil. eur.

Na projekte eKasa pracuje finančná správa spoločne s ministerstvom financií SR už niekoľko mesiacov. Za ten čas sa uskutočnili viaceré verejné konzultácie priamo na ministerstve financií, k téme sa stretla aj Konzultačná rada prezidenta finančnej správy. Návrh zákona je tak široko diskutovaný na odbornej úrovni s podnikateľskou verejnosťou.

Návrh počíta so zavedením eKasy od apríla 2019 pre sektor HORECA (hotely, reštaurácie a kaviarne) a čerpacie stanice, od júla 2019 pre maloobchod a služby.

Vyjadrenie Slovenskej komory daňových poradcov

Mária Sameková – Slovenská komora daňových poradcov: „Finančná správa zavádza ako jedno z opatrení v boji proti daňovým podvodom projekt e-Kasa. Slovenská komora daňových poradcov sa už v minulosti vyjadrila, že víta všetky opatrenia, ktoré pomáhajú v boji proti daňovým podvodom.
Zavedenie systému e-Kasa považujeme za dobré riešenie, ktoré prinesie výhody pre finančnú správu ale aj pre podnikateľské subjekty. Jednou z výhod bude aj zníženie počtu daňových kontrol, resp. zvýšenie ich adresnosti (efektivity).

Podnikateľom projekt prinesie do budúcna zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov, elektronické bločky, ľahšie dokazovanie výdavkov,  jednoduchšiu evidenciu dokladov pre účely daňového priznania, zjednodušenie ich účtovania (report realizovaných výdavkov), ale aj elimináciu nelegálnej konkurencie, ktorá podniká nepoctivo bez dokladov. 

Podnikatelia sa musia pripraviť na dodatočné náklady na úpravu pokladníc, či povinné zavedenie internetu. Prvotné náklady so zavedením e-Kasy by sa však podnikateľovi mali vrátiť v znížení nákladov na prevádzku v priebehu dvoch možno troch rokov. Problémom zostáva zavedenie e-Kasy na miestach nepokrytých internetom. Finančná správa však sľubuje, že k podnikateľom v tzv. bielych miestach nepokrytých internetom bude legislatívne zabezpečený individuálny prístup”.