úrad na ochranu osobných údajov

17. októbra 2019

GDPR: Facebook vs fotografie zamestnancov. Škola dostala pokutu za bývalého zamestnanca

Český úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“)  uložil pokutu škole ako vecne príslušný orgán podľa § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých  zákonov, a čl. 58 odst. 2 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických …

GDPR: Facebook vs fotografie zamestnancov. Škola dostala pokutu za bývalého zamestnanca Čítajte viac »

9. októbra 2019

Čo znamená GDPR pre neziskové organizácie?

Nariadenie o ochrane osobných údajov vstúpilo do platnosti 25.mája 2018. V dnešnej dobe, pod vplyvom globalizácie, vznikla nevyhnutná potreba chrániť viac osobné údaje fyzických osôb. S rozvojom technológií sa vytvorilo nariadenie, ktoré viac stráži súkromie fyzických osôb ako tomu bolo do obdobia pred nariadením. Nariadenie chráni základné práva a slobody fyzických osôb so zameraním na …

Čo znamená GDPR pre neziskové organizácie? Čítajte viac »

20. septembra 2019

PROBLÉM SO SÚHLASMI pri OHLASOVANÍ ŽIVNOSTI konečne NAPRAVENÝ

Asi najväčším nepochopením podstaty a zásad GDPR predstavovala do dňa 31. augusta 2019 podmienka doloženia súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely ohlásenia živnosti. Tento súhlas bol vyžadovaný v zmysle § 46 ods. 1) písm. g) živnostenského zákona (č. 455/1991 Zb.). Z doteraz neznámych príčin bola vyššie uvedená podstatná náležitosť ohlasovania živnosti zákonodarcom začlenená do znenia živnostenského zákona …

PROBLÉM SO SÚHLASMI pri OHLASOVANÍ ŽIVNOSTI konečne NAPRAVENÝ Čítajte viac »

12. februára 2019

Metodické usmernenie od Úradu na ochranu osobných údajov: Zákonnosť spracúvania

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie“) upravuje zásady spracúvania osobných údajov v čl. 5 ods. 1. V zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a …

Metodické usmernenie od Úradu na ochranu osobných údajov: Zákonnosť spracúvania Čítajte viac »

24. januára 2019

Úrad na ochranu osobných údajov vydal usmernenie k otázkam o fotografiách a audiovizuálnych záznamoch

Každý prevádzkovateľ je zodpovedný za to, že pri zverejnení fotografií má stanovený vhodný právny základ podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) …

Úrad na ochranu osobných údajov vydal usmernenie k otázkam o fotografiách a audiovizuálnych záznamoch Čítajte viac »

12. decembra 2018

GDPR: Postavenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov z pohľadu ochrany osobných údajov

Pred pár dňami vydal Úrad na ochranu osobných údajov metodiku vo vzťahu právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. V praxi sa často stretávame s mylnými a zavádzajúcimi informáciami. Teraz je k dispozícii oficiálne usmernenie z UOOU, ktoré si môžete prečítať a stiahnuť. Nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, a to najmä ich …

GDPR: Postavenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov z pohľadu ochrany osobných údajov Čítajte viac »

21. novembra 2018

GDPR a postavenie daňového poradcu. Reaguje aj Úrad na ochranu osobných údajov

V súvislosti s postavením daňového poradcu v kontexte GDPR požiadala Slovenská komora daňových poradcov – Úrad na ochranu osobných údajov SR o stanovisko. V odpovedi im potvrdili, že daňový poradca má vo väčšine prípadov postavenie prevádzkovateľa a v niektorých špecifických prípadoch postavenie sprostredkovateľa, a to v závislosti od charakteru poskytovanej služby. Bližšie k uvedenej téme sa …

GDPR a postavenie daňového poradcu. Reaguje aj Úrad na ochranu osobných údajov Čítajte viac »

5. októbra 2018

Úrad na ochranu osobných údajov vydal usmernenie pre e-shopy. Stiahnuť si ho môžete tu

4. októbra vydal Úrad na ochranu osobných údajov usmernenie pre prevádzkovateľov e-shopov. Aké povinnosti im vznikajú a čo im UOOU odporúča? Vybrali sme z usmernenia úvod, nižšie v článku si môžete stiahnuť celé znenie usmernenia.   Nákup tovarov a služieb sa v súčasnosti uskutočňuje v značnej miere prostredníctvominternetu Internetový obchod (ďalej len „e-shop“) možno definovať …

Úrad na ochranu osobných údajov vydal usmernenie pre e-shopy. Stiahnuť si ho môžete tu Čítajte viac »

12. júla 2018

Stanovisko UOOU: POPLATOK ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV v zálohových platbách spojených s užívaním bytov

Úrad v poslednom období zaznamenal zvýšený počet sťažností vlastníkov bytových a nebytových priestorov, ktorým správcovia bytových družstiev účtujú v zálohových platbách za služby spojenés užívaním bytu poplatok s názvom „POPLATOK ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nový zákon“), ani Nariadenie Európskeho parlamentu a …

Stanovisko UOOU: POPLATOK ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV v zálohových platbách spojených s užívaním bytov Čítajte viac »