BezpečnosťOchrana osobných údajov/GDPRPodnikanie xa Publikované 12. decembra 2018 zobraziť celý profil

Pred pár dňami vydal Úrad na ochranu osobných údajov metodiku vo vzťahu právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. V praxi sa často stretávame s mylnými a zavádzajúcimi informáciami. Teraz je k dispozícii oficiálne usmernenie z UOOU, ktoré si môžete prečítať a stiahnuť.

Nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, a to najmä ich právo na ochranu osobných údajov

Podľa recitálu 14 Nariadenia sa toto Nariadenie nevzťahuje naspracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

V tejto súvislosti uvádzame do pozornosti závery rozsudku Súdneho dvora Európskej únie1, podľa ktorého sa právnické osoby môžu dovolávať ochrany len v rozsahu, v akom názov právnickej osoby identifikuje jednu alebo viaceré fyzické osoby. Takisto možno uviesť ajstanovisko pracovnej skupiny WP29 4/2007, v zmysle ktorého, informácie o právnických osobách sa môžu tiež považovať za súvisiace s fyzickými osobami, napríklad ak názov právnickej osoby je odvodený od mena a priezviska fyzickej osoby.