BezpečnosťE-shopyOchrana osobných údajov/GDPRPodnikanie xa Publikované 5. októbra 2018 zobraziť celý profil

4. októbra vydal Úrad na ochranu osobných údajov usmernenie pre prevádzkovateľov e-shopov. Aké povinnosti im vznikajú a čo im UOOU odporúča? Vybrali sme z usmernenia úvod, nižšie v článku si môžete stiahnuť celé znenie usmernenia.  

Nákup tovarov a služieb sa v súčasnosti uskutočňuje v značnej miere prostredníctvominternetu

Internetový obchod (ďalej len „e-shop“) možno definovať ako predaj tovaru alebo služieb s využitím informačných a komunikačných technológií a webových aplikácií v prostredí internetu, kde na jednej strane tohto vzťahu je prevádzkovateľ e-shopu a na druhej zákazník e-shopu (ďalej len „zákazník“).

Dochádza medzi nimi najčastejšie k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet (zmluva uzavretá na diaľku). Súčasťou takejto zmluvy je aj získavanie informácií, vrátane osobných údajov zákazníka.

Vzhľadom na dynamickosť rozvoja informačných technológií je nemožné zohľadniť v tomto metodickom usmernení všetky eventuality, ktoré by mohli vzniknúť pri uplatňovaní Nariadenia prevádzkovateľom e-shopu, preto úrad uvádza nižšie len najbežnejšie prípady.

Vzhľadom na konkrétne podmienky toho-ktorého spracúvania osobných údajov je možné, že prevádzkovateľ e-shopu bude môcť využiť napr. aj iný právny základ alebo iné nastavenia než je nižšie uvedené. Toto metodické usmernenie je len odporúčaním úradu, t. z. že nevylučuje aj iné nastavenie spracúvania osobných údajov za splnenia všetkých Nariadením ustanovených podmienok a povinností.

Úvodom je tiež potrebné zdôrazniť, že na problematiku e-shopov sa vzťahujú aj ďalšie osobitné predpisy, napr. zákon č. 351/2011 Z. z. a zákon č. 22/2004 Z. z., ktoré je potrebné pri prevádzkovaní e-shopov zohľadniť. Tieto predpisy nepatria do vecnej pôsobnosti úradu.