účtovná závierka

20. augusta 2020

Najväčší platcovia splatnej dane za rok 2019 na Slovensku. Pozrite si zoznam firiem

V rebríčku najväčších platcov splatnej dane z príjmu na Slovensku vedie spoločnosť Eustream. Podľa analyzovaných dát sa do štátneho rozpočtu aktuálne odviedlo 2 256 mil. eur zo splatnej dane, čo je o viac ako 400 mil. eur menej než sa odviedlo celkovo za minulý rok, na základe údajov zo zverejnených účtovných závierok. I keď sa …

Najväčší platcovia splatnej dane za rok 2019 na Slovensku. Pozrite si zoznam firiem Čítajte viac »

6. júla 2020

Finstat: Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo viac ako 156 tisíc firiem

Kvôli korona vírusu, zverejnilo doteraz účtovne závierky iba 156 tis. firiem. Je to zhruba o 60 tis. firiem menej, ako v minulom roku. Štát tým pádom dostane dane od týchto firiem s oneskorením. Predĺžená zákonom stanovená lehota na podanie daňového priznania uplynula 30. júna Avšak vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou koróna vírusu, …

Finstat: Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo viac ako 156 tisíc firiem Čítajte viac »

3. apríla 2020

FINSTAT.sk: Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo už viac ako 99 tisíc firiem

V aktuálnej situácii vláda prijala niekoľko opatrení v súvislosti s koronavírusom. Tieto opatrenia umožňujú daňovníkom odložiť daňové priznanie bez oznámenia o tri mesiace, resp. podľa aktuálnych informácií budú môcť daňovníci podať daňové priznanie k dani z príjmu až na konci mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Daňovníci takto môžu využiť automatické odpustenie sankcií. Napriek týmto …

FINSTAT.sk: Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo už viac ako 99 tisíc firiem Čítajte viac »

16. marca 2020

Poštová banka vlani investovala do inovácií, nového biznisu a pokračuje v rastovej stratégií

Poštová banka zaznamenala v minulom roku rast celkových aktív a významne investovala do nových technológií a inovácií. Darilo sa tiež jej dcérskym spoločnostiam. Vyplýva to z dnes zverejnenej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti. „Vlaňajšok sa niesol v ďalšom raste skupiny Poštovej banky. V minulosti rozbehnutý repozicioning banky sa naplno prejavil v 12 % – nom raste istiny úverov poskytnutých domácnostiam …

Poštová banka vlani investovala do inovácií, nového biznisu a pokračuje v rastovej stratégií Čítajte viac »

21. marca 2019

Inventarizácia a účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve fyzických osôb za rok 2018

Účtovná závierka v jednoduchom účtovnícte Účtovná závierka sa zostavuje na podklade uzatvorených účtovných kníh a vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Účtovná jednotka vykonávajúca svoju činnosť bez prerušenia uzatvára účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. K rovnakému dňu preukazuje aj stav svojho majetku a záväzkov. Inventarizácia Inventarizácia sa vykonáva podľa § 6 ods. …

Inventarizácia a účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve fyzických osôb za rok 2018 Čítajte viac »

4. decembra 2018

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Paušál a daňová evidencia". – 2. časť

Chcem si uplatniť „paušál“ (výdavky percentom z príjmov). Do akej výšky si ich môžem uplatniť? Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, môžete si uplatniť 60%, najviac do výšky 20 000 eur za rok. Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, môžete si uplatniť 60%, najviac do výšky 20 000 eur za …

Miroslav Gandžala: Dane 2018 – Ako na ne? "Paušál a daňová evidencia". – 2. časť Čítajte viac »

21. novembra 2018

JUDr. Lenka Katríková: Ako zrušiť s.r.o (spoločnosť s ručením obmedzeným) s LIKVIDÁCIOU

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a jej registrácia v obchodnom registri sú v súčasnosti veľmi jednoduchými úkonmi, ktorých realizácia bežne trvá iba niekoľko dní. Je však také jednoduché a rýchle zrušiť obchodnú spoločnosť a zabezpečiť jej zánik? Ako zrušiť s.r.o (spoločnosť s ručením obmedzeným) Ako vyplýva z aktuálnej právnej úpravy, tak proces zániku spoločnosti je oveľa komplikovanejším postupom, ktorého úspešná realizácia trvá …

JUDr. Lenka Katríková: Ako zrušiť s.r.o (spoločnosť s ručením obmedzeným) s LIKVIDÁCIOU Čítajte viac »

9. februára 2018

Ministerstvo financií dostalo za účtovnú závierku výbornú. Ako by ste ich ohodnotili vy?

Ministerstvo financií SR (MF SR) predložilo audítorom na kontrolu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016. Audítori ju ohodnotili na výbornú. V predložených dokumentoch nezistili žiadne nedostatky ani chyby a MF SR tak získalo tzv. „čistý výrok“, čo znamená, že obstálo na jednotku. Konsolidovaná účtovná závierka MF SR obsahuje údaje za 16 účtovných jednotiek, z toho …

Ministerstvo financií dostalo za účtovnú závierku výbornú. Ako by ste ich ohodnotili vy? Čítajte viac »